Få et bedre selvværd

Kæmper du med et lavt selvværd og et negativt billede af dig selv? Og ønsker du hjælp til at få det vendt til et bedre selvværd?Kæmper du med et lavt selvværd og et negativt billede af dig selv? Og ønsker du hjælp til at komme alle de negative følgevirkninger af det til livs?

Begreberne selvtillid og selvværd bliver ofte forvekslet med hinanden. Og altså anvendt forkert til at beskrive noget helt andet end selve ordenes betydning.

Du kan sagtens have en stor portion selvtillid og samtidig have et lavt selvværd. Eller omvendt, have et højt selvværd og en dårlig selvtillid.

Man kan groft sætte det op på den måde, at selvtillid dækker over din tro på dig selv og dine evner. Og altså din lyst til- og dit mod på, at påtage dig opgaver og udfordringer, fordi du har en grundlæggende tro på at du er i stand til at klare dig igennem. Mens graden af dit selvværd mere definerer hvor meget du værdsætter dig selv – uafhængigt af hvad du måtte præstere.

Hvordan får jeg et bedre selvværd?

Dit selvværd er den måde du ser på dig selv og har ikke noget at gøre med hvor meget du præsterer og hvor godt du klarer dig. Selvværdet er lidt mere tricky, i det du ikke ”bare” kan overkomme udfordringer og klare opgaver for at hæve det.

Dit selvværd er primært dannet i dine tidlige leveår ud fra det du er blevet fortalt om dig selv af dine primære omsorgspersoner og andre autoriteter. Og ændres som sådan ikke fordi du klarer dig godt i livet.

Det stikker dybt ned i din personlighed og er mere et billede af den person som du ser dig selv som og den værdi du tillægger denne person i forhold til andre mennesker i dit liv.

I modsætning til det at få en bedre selvtillid, hvor du primært fokuserer på at overvinde udfordringer og sætte dig selv i situationer hvor du bliver udfordret. Vil du, for at hæve dit selvværd, skulle:

 • Arbejde mere med din interne dialog – altså de ting du fortæller dig selv om dig selv.
 • Måske forsøge at ændre på den måde du omgås med specifikke personer i dit liv.
 • Prioritere dig selv og dine egne behov.
 • Fjerne eventuelle dårlige vaner og mønstre og arbejde på at få nogle nye og positive.

Få et højere selvværd med coaching

Når du arbejder med dig selv og dit selvværd, vil der stadig være tale om at du skal ændre på nogle ting i dit liv. Og at du skal udsætte dig for nogle situationer som du måske er mindre glad for.

I modsætning til arbejdet med selvtillid, så vil der ikke i samme grad være tale om egentlige præstationer, men mere at du eksempelvis lærer at stå op for dig selv og sige fra.
Med coaching vil det være muligt at:

 • Finde frem til hvor du går på kompromis med dig selv.
 • Undersøge hvad der kan- og skal ændres for at du får gjort op med det negative billede af dig selv.
 • Opsætte nogle realistiske mål for hvornår- og hvor du skal sætte ind. Og overfor hvem.
 • Finde frem til små opgaver og personlige udfordringer som du kan starte med i din hverdag som vil gøre at du får vendt billedet af dig selv og får et større selvværd.
 • Lave evalueringer fra gang til gang og se på hvad der virker og hvad der ikke virkede for dig.

Vigtigheden af et højt selvværd

Det er vigtigt at turde springe ud i nye udfordringer og at kunne præstere. Men lige så vigtigt er det, at holde af sig selv. At kunne lide den person man er på godt og ondt og ikke mindst, at være god ved sig selv og huske på at pleje sig selv og kunne fokusere på hvad der er bedst for én selv. Og disse ting blandt meget andet, giver et godt selvværd.

 • Højt selvværd giver afklaring omkring din person.
 • Højt selvværd gør dig gladere og mere positiv.
 • Højt selvværd gør dig i stand til at sige fra og ikke mindst, sige din ærlige mening.
 • Højt selvværd gør dig mere selvsikker.
 • Højt selvværd giver dig større mulighed for at være dig selv.
 • Med et bedre selvværd bliver det nemmere at kunne lide dig selv for den du nu engang er.

Forskellige tegn på at du har et lavt selvværd

Er du i tvivl om du har et lavt selvværd? Herunder er nogle af de symptomer og begrænsninger, mange døjer med ved et lavt selvværd.

 • Lavt selvværd giver dig en høj grad af selvkritisk tænkning.
 • Lavt selvværd får dig til at have fokus på dine svagheder, fejl og mangler.
 • Lavt selvværd kan medføre at du ikke føler dig berettiget til andre menneskers kærlighed og opmærksomhed.
 • Lavt selvværd kan medføre en følelse af skyld.
 • Lavt selvværd kan låse dig fast i dine beslutningsprocesser.
 • Lavt selvværd får dig til at undskylde dig selv overfor andre.
 • Lavt selvværd gør dig mindre modtagelig overfor kritik.
 • Lavt selvværd kan få dig til at føre dig frem på uhensigtsmæssige måder til gene for dig selv og andre.

Kæmper du med et lavt selvværd og et negativt billede af dig selv?

Ønsker du hjælp til at komme dit dårlige selvværd og alle de negative følgevirkninger af det til livs? Kontakt mig så vi sammen kan finde ud af hvad der skal til for at du finder ind til den du virkeligt er og får hævet dit selvværd.Kontakt mig nu