Få mere selvtillid

Kæmper du med lav selvtillid og manglende tro på dig selv? Hvis du ønsker hjælp til at få mere selvtillid så kan coaching være en løsning.Kæmper du med lav selvtillid og manglende tro på dig selv? Hvis du ønsker hjælp til at få mere selvtillid så kan coaching være en løsning.

Begreberne selvtillid og selvværd bliver ofte forvekslet med hinanden. Og altså anvendt forkert til at beskrive noget helt andet end selve ordenes betydning.

Du kan sagtens have en stor portion selvtillid og samtidig have et lavt selvværd. Eller omvendt, have et højt selvværd og en dårlig selvtillid.

Man kan groft sætte det op på den måde, at selvtillid dækker over din tro på dig selv og dine evner. Og altså din lyst til- og dit mod på, at påtage dig opgaver og udfordringer, fordi du har en grundlæggende tro på at du er i stand til at klare dig igennem. Mens graden af dit selvværd mere definerer hvor meget du værdsætter dig selv – uafhængigt af hvad du måtte præstere.

Hvordan får jeg mere selvtillid?

Der ligger et klart paradoks i, at specielt bedre selvtillid, opnås igennem det at overkomme udfordringer og klare opgaver på en tilfredsstillende måde.
Vi har altså brug for at blive udfordret en smule for at opleve, at vi er kompetente og er i stand til at klare de udfordringer som livet stiller op for os.

På den anden side kræves der en vis portion selvtillid, før at vi tør kaste os ud i nye udfordringer, og det kan for mange gå hen og blive en ond cirkel fordi, at det så er ekstra svært at acceptere nye udfordringer grundet dårlig selvtillid, som gør frygten for at fejle endnu større.

Få mere selvtillid med coaching

Hvis du finder dig selv i en situation, hvor du føler dig begrænset fordi du har dårlig selvtillid, så kan personlig coaching være noget for dig.
Med coaching vil det være muligt at:

 • Finde frem til hvad du specifikt ønsker at kunne gøre.
 • Undersøge hvad der skal til for at du vil kunne gøre disse ting.
 • Opsætte nogle realistiske mål for hvornår du kommer til at kunne gøre disse ting.
 • Finde frem til små opgaver og personlige udfordringer du kan opsætte for dig selv så du kan få opbygget din selvtillid.
 • Lave evalueringer fra gang til gang og følge op med nye opgaver og udfordringer, der vil øge din selvtillid og gøre dig mere selvsikker.

En god selvtillid giver mange fordele

Der er nogle der mener, at din selvtillid er altafgørende for hvor godt du klarer dig i livet.
Èn ting er dog sikkert, en god selvtillid giver mange fordele og gør rigtig mange ting i livet nemmere.

 • God selvtillid gør dig bedre i stand til at præstere.
 • God selvtillid giver dig en større tro på dig selv og gør dig mindre bange for at fejle.
 • God selvtillid giver dig mere mod, autoritet og gennemslagskraft.
 • God selvtillid giver dig en mere positiv udstråling og gør dig mere karismatisk.
 • God selvtillid gør dig mere selvsikker og gør chancen for personlig succes langt større.

En dårlig selvtillid begrænser dig

Hvis du døjer med manglende- eller dårlig selvtillid er du sikkert allerede bekendt med mange af de negative følgevirkninger og begrænsninger som det medfører.

 • Dårlig selvtillid giver en følelse af mindreværd.
 • Dårlig selvtillid gør dig mere tilbageholdende.
 • Dårlig selvtillid begrænser dig på alle områder i livet.
 • Dårlig selvtillid giver dig negative tanker og følelser.

Kæmper du med lav selvtillid og manglende tro på dig selv?

Ønsker du hjælp til at få mere selvtillid så kan coaching være en løsning. Kontakt mig og hør hvordan jeg kan hjælpe dig til at få en bedre selvtillid.Kontakt mig nu