Begrænsende overbevisninger der kan holde dig tilbage

groupthink-differentVores overbevisninger er de grundlæggende regler som vi lever efter og som styrer vores tanker og adfærd. De fungerer som byggesten i det samlede billede som vi har dannet os af ikke mindst os selv, men også af den omkringliggende verden som vi lever i. De er ikke nødvendigvis lig med sandheden, men vi agerer som om de var. Vores overbevisninger kan både hjælpe os da de kan bekræfte os i vores evner. Og de kan hæmme og begrænse os, da de kan bekræfte os i alle vores fejl og manglende evner.

De overbevisninger vi hver især slæber rundt på, er med til at definere os som mennesker. De er en stor del af vores identitet og altså den måde vi opfatter os selv og måden vi agerer på.
Herunder er listet nogle af de mere udbredte begrænsende overbevisninger, der i alt for mange tilfælde, desværre gør at mange af os aldrig får taget fat på noget som vi inderst inde går og drømmer om.

1. Jeg har ikke tiden til det
Du har vildt travlt ik? Det har vi allesammen.
Alligevel er der nogle mennesker, der på trods af fuldtidsarbejde og en masse forpligtelser, synes at være i stand til at bryde igennem og få de nødvendige ting gjort så de i sidste ende kommer i mål med og opnår det de virkelig ønsker at udrette.
Hvis du virkelig ønsker noget, så er chancerne for at du finder tiden til de nødvendige aktiviteter relativt stor.
Hvis du føler at du er i tidsnød, så start med at kigge på alle de ting du laver henover en dag og en uge og prøv at finde ud af om nogle af disse aktiviteter måske er mindre vigtige for dit nye erhvervseventyr eller en slankere krop.
Hvor mange timers ligegyldigt tv kan eventuel skæres væk, der kan give ekstra tid til det mere væsentlige?

2. Jeg afventer det perfekte tidspunkt
I de fleste tilfælde findes det perfekte tidspunkt bare ikke. Der vil altid være udfordringer og ting der skal omprioriteres for at give plads til de nye aktiviteter.
Og tankegangen om “det perfekte tidspunkt” dækker i de fleste tilfælde enten over en grundlæggende modstand imod at slippe status quo og det mere kendte, og en anden begrænsende overbevisning om, at der kun er én chance og at tidspunktet dermed skal være helt rigtigt fordi at det ellers aldrig kan blive til noget.

3. Jeg har ikke penge nok
Det ville naturligvis være rart hvis vi bare lige havde pengene til at investere i vores kommende virksomhed, hyre de mest kompetente folk og så bare sætte os tilbage og vente på succes.
Alternativt, så bliver vi nødt til at smøje ærmerne lidt op og se om vi kan komme et stykke af vejen uden kapitalen i ryggen.
Det kan for såvidt lige så godt være indenfor alle andre områder end det at starte virksomhed. Hvis vi ikke får taget fat på vægttabet fordi vi eksempelvis ikke har råd til at hyre en personlig træner, der kan lave en kostplan og et træningsprogram (jeg har mødt folk der har brugt dette som argument), så er vi i hvert fald sikre på, at vi med sindsro kan sætte os tilbage og skyde ambitionerne til hjørne.

4. Jeg mangler uddannelse og evner
Nu KAN der selvfølgelig, afhængigt af hvad der satses på, godt være krav om specifikke evner og uddannelse. Men i langt de fleste tilfælde så er det muligt at lære tingene henad vejen i takt med at vi springer ud i vores lille eventyr.
Og vi kan have nok så meget uddannelse indenfor et givent område, men det er når alt kommer til alt, den praktiske erfaring der sætter trumfen på i sidste ende og den får vi kun ved at prøve os frem.

5. Jeg har ingen forbindelser
Hvis du ikke har forbindelser, hvad holder dig så tilbage fra at forsøge at få nogle?
Det er jo også muligt at komme relativt langt indenfor de fleste områder af livet uden forbindelser (selvom de kan være rigtig gode at have og nødvendige når vi kommer til et vidst niveau) og den bedste måde at få flere forbindelser på er ved at gå ud og opsøge folk der hvor det er relevant i forhold til det område vi ønsker at forbedre os/ arbejde indenfor.
Med de muligheder for kommunikation vi har i dag i forhold til Internet og sociale medier er det også blevet langt nemmere at sætte sig selv i rampelyset og få kontakt med andre mennesker indenfor samme interesseområde.

6. Jeg har for meget ansvar – Mangel på frihed
Med dette punkt er vi lidt tilbage til det med mangel på tid. Og selvfølgelig kan det at skulle forsørge en familie være en hæmmende faktor for eksempelvis et forretningseventyr, hvor det er alt eller intet.
Men hvis der er noget som vi virkelig gerne vil – det kunne være at starte vores egen virksomhed – så er det muligt at finde en vej. Det vil højst sandsynligt kræve en ekstra arbejdsindsats og ændrede prioriteringer, men det burde være muligt.

7. Jeg har ikke erfaring nok
Selvfølgelig har du ingen eller meget lidt erfaring med noget du ikke har beskæftiget dig særlig meget med. Den eneste måde at få erfaring på, er jo netop at arbejde med tingene.
Hvis du brænder for noget og har den vildeste lyst til at få det til at ske, hvordan kan manglende erfaring så være en hæmsko?

8. Jeg venter til jeg er “perfekt”
Perfekte tidspunkter og perfekte vilkår findes sjældent.
Du vil i de fleste tilfælde vokse med en given udfordring/ opgave og blive mere og mere “perfekt”. Men at vente på at blive “perfekt nok” til at turde springe ud i noget er en sikker vej til at lægge ambitionerne og målsætningerne tilbage på øverste hylde. Og måske aldrig tage dem ned igen.

9. Jeg ved jeg vil fejle
Det her er om nogen en begrænsende overbevisning og en overbevisning der knytter sig direkte til opfattelsen af egen person.
Denne overbevisning kan komme af mange forskellige ting, men vil typisk være opstået tidligt i livet på grund af eksempelvis konstante nedladende kommentarer omkring de præstationer man har lagt for dagen.
Hvis en primær omsorgsperson som for eksempel en forælder har sagt at man er uduelig og ikke kan finde ud af noget, så vil det ret sikkert kunne ende med at vi senere i livet vil have en holdning til os selv om at vi aldrig vil kunne gøre noget rigtigt og partout vil fejle i alt hvad vi foretager os.
Med denne viden vil det være nemmere at gå ind og pille den slags negative overbevisninger ned og forsøge at bygge nogle nye op.

10. Jeg ved ikke hvor jeg skal starte
Selv de mest kendte opfindere og virksomhedsejere har stået i uvished da de startede med deres projekter. Det kan være fristende at tro, at alle dem der har haft succes, har haft en master plan fra starten og bare har fulgt en lige vej hen i mod deres mål.
Men sådan er det yderst sjældent. Og også disse mennesker har fejlet og har måttet lære af deres fejl og har konstant rettet op og forbedret deres tilgang til et givent problem.
Det kan lyde ret klichéagtigt, men vi er ofte nødt til “bare at springe ud i tingene”.

Generelt om begrænsende overbevisninger

Begrænsende overbevisninger fylder desværre rigtigt meget hos rigtig mange mennesker. Jeg tror ikke der er noget menneske, der kan se sig helt fri for at føle sig begrænset på nogle omåder i deres liv. Hvor nogle er en smule begrænsede og tror lidt mindre på sig selv og egne evner i nogle enkelte sammenhænge, så er andre i bogstaveligste forstand “sølet ind i” overbevisninger, der er med til at begrænse dem og nærmest, i nogle tilfælde, er med til at invalidere dem fuldstændigt.

I mange tilfælde, så er det vores overbevisninger, der dikterer hvor langt vi kommer indenfor et område. Og det er vores overbevisninger, der dikterer om vi overhovedet kommer i gang.
De ovenstående overbevisninger omkring manglende tid og ressourcer kan være en hæmsko, men der hvor begrænsende overbevisninger virkelig bliver et problem, er der hvor de er blevet en del af vores selvopfattelse og dermed er medvirkende til at vi tænker negativt om os selv.

Eksempler kunne være. “Jeg er fed og ulækker” (det kan jo være at personen rent faktisk er blevet fortalt dette) og kan derfor ikke finde/ fortjener dermed ikke en kæreste. Eller, “jeg er kedelig og ingen har glæde af at lytte til noget jeg har at sige så jeg kan lige så godt holde min mund”.
Når det kommer derud hvor vi rent menneskeligt lader os begrænse af overbevisninger som ofte er grundlagt tidligt i vores liv er det meget skadeligt for os. Det er dog muligt at ændre på disse overbevisninger, men det kræver ofte en mere praktisk tilgang hvor de kedelige overbevisninger forsøges ændret netop igennem nye erfaringer og succesoplevelser.

Emneord:  begrænsende overbevisninger  indsigt  mindset  selvbilleder  selvværd

 

Ønsker du personlig coaching?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Coaching

Nyhed – Langdistance-coaching

Bestem din retning med coachende spørgsmål

Jeg ønsker resultater, men jeg mangler potentiale

Sådan stiller du dig selv de rigtige spørgsmål

Din tilgang til livet har stor betydning

Provokerende spørgsmål til selvrefleksion