Bestem din retning med coachende spørgsmål

Indenfor coaching er spørgsmål ét af de vigtigste redskaber til at åbne op for tanker og skabe refleksion.I følge Anthony Robbins, er den overordnede forskel på mennesker med succes, og dem der ikke har succes. Kvaliteten på de spørgsmål folk stiller sig selv.

Indenfor coaching er spørgsmål ét af de vigtigste redskaber til at åbne op for tanker og skabe refleksion.

Som coach er det vigtigt at være lyttende. Men også at kaste det sagte tilbage til den der bliver coachet, på en måde, der tvinger personen til at forholde sig til en given situation på et mere rationelt og overordnet plan.

Måske kan det lyde banalt, når man siger at ét af de mest effektive værktøjer indenfor coaching er spørgsmål. Men spørgsmål, kan hvis de stilles på den rigtige måde, være utroligt effektive.

Herunder følger en liste med coachende spørgsmål du kan bruge til at bestemme din retning og reflektere over din nuværende situation.

Coachende spørgsmål

1. Indenfor hvilke områder af mit liv er jeg ikke handlekraftig nok?

2. Hvornår er jeg mindre god til at glide med og bare være i nuet?

3. I hvilke situationer, eller sammen med hvilke mennesker, har jeg problemer med at være mig selv og vise mine sande følelser?

4. Hvilke vigtige beslutninger undgår jeg at forholde mig til?

5. Hvad vil jeg gerne ændre ved mig selv og mit liv?

6. På hvilke områder i livet giver jeg for hurtigt op?

7. Hvad ønsker jeg at gøre som jeg endnu aldrig har fået gjort?

8. Er der ting som jeg unødigt bekymrer mig om og som forhindrer mig i at være rigtig glad?

9. Hvilke områder i livet går jeg direkte ind og saboterer mig selv og min egen lykke?

10. Hvilke ting ved mig selv er jeg oprigtigt stolt af?

11. Hvad er jeg villig til at give afkald på for at opnå mine inderste drømme og mål?

12. Hvad skal der gøres for at jeg virkelig kan sætte mig selv fri?

13. På hvilke områder i mit liv sælger jeg ud af mig selv?

14. Hvornår forsøger jeg at behage andre og glemmer at lytte til mig selv?

15. Hvilke ting burde jeg gøre, men har svært ved, fordi de virker for uoverskuelige eller direkte risikable?

16. Hvad holder jeg fast i der ikke føles godt og som ikke er nødvendigt i mit liv?

17. Hvilket i mit liv har jeg undgået på grund af frygt?

18. Hvilke færdigheder og talenter bruger jeg ikke?

19. Hvilke bekymringer er jeg indstillet på at slippe?

20. Hvad kan jeg fjerne eller distancere mig fra i mit liv? Hvad er jeg opsat på at ændre?

Det er vigtigt med åbne spørgsmål

Jeg fik egentligt ideen til dette indlæg ved et tilfælde. Jeg faldt over et tidligere indlæg som jeg lavede for et par år siden, som jeg gav titlen Provokerende spørgsmål til selvrefleksion.

Listen på denne side er for så vidt udmærkede, men fungerer vel mere som en form for checkliste end spørgsmål der skaber egentlige løsninger fremadrettet.

Grunden er den, at de stort set alle er stillet op som ja/nej spørgsmål. Og derfor ikke tvinger spørgeren til en egentlig refleksion over problemstillingen.
Der kan bare svares ja eller nej, og så er det videre i teksten.

Der mangler altså en mere konkret åbning til at udpege egentlige punkter ved en problemstilling. Som igen gør det svært at gå ind og skabe forandring.

Emneord:  coaching  personlig udvikling  refleksion  selvindsigt  selvledelse  succes  sundhed  tony robbins  vaner  værdier

 

Ønsker du personlig coaching?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Coaching

Nyhed – Langdistance-coaching

Jeg ønsker resultater, men jeg mangler potentiale

Sådan stiller du dig selv de rigtige spørgsmål

Din tilgang til livet har stor betydning

Provokerende spørgsmål til selvrefleksion

Begrænsende overbevisninger der kan holde dig tilbage