Bliv ven med din indre kritiker

Hvad er den indre kritiker og hvordan er den opstået? Din indre kritiker er en delpersonlighed der blev født for at beskytte dit indre barn, dit følsomme og ængstelige selv der havde behov for nærvær, kærlighed og accept fra dine nærmeste omgivelser.Vi lever i en kultur hvor det ikke er tilstrækkeligt at være ægte menneskelig. Vi skal hele tiden være mere og bedre og overgå os selv.

Samtidig går vi rundt med Jantelovens klamme hånd over vores hoveder og får konstant at vide, at vi endelig ikke skal tro at vi er noget og at vi ikke må stikke næsen for langt frem.

For det meste bliver vi ikke opmuntret til at anskue os selv mere objektivt og leve ud fra vores egne inderste behov. I stedet må vi konstant forbedre os og dette giver grobund for vores indre kritikers vækst. Og i mange tilfælde også et lavt selvværd.

Lad mig lige starte med at skrive, at jeg på ingen måde er ophavsmand til ideen om “Den indre kritiker”.
Jeg har læst bogen Bliv ven med din indre kritiker af Hal og Sidra Stone og jeg opfatter budskabet i bogen som noget af det væsentligste og mest essentielle jeg endnu er stødt på under emnet personlig udvikling.

Hvad er den indre kritiker?

Din indre kritiker er en delpersonlighed der blev født for at beskytte dit indre barn, dit følsomme og ængstelige selv der havde behov for nærvær, kærlighed og accept fra dine nærmeste omgivelser.
Den udvikles i den tidlige barndom for at hjælpe os med at tilpasse os og beskytte vores sårbarhed i forhold til vores omgivelsers kritik, bebrejdelser og ikke mindst forventninger.

Den indre kritiker hjælper os med at komme det i forkøbet så vi undgår at blive kritiseret og bedre tilpasses og gør os i stand til bedre at efterleve de krav vores omverden stiller til os.

Hvordan er den indre kritiker opstået?

Den indre kritiker efterligner de ydre autoriteter som eksempelvis vores forældre og gentager den kritik som vi modtog fra dem. Hvis dine forældre mishandlede dig ved at tale ned til dig, rette på dig og få dig til at føle at du ikke var god nok eller fik dig til at føle dig decideret skamfuld. Så vil din indre kritiker fortsætte hvor de slap. Den handler nøjagtig som den har lært. Den handler som en “rigtig” forælder.

Da den indre kritiker skabes netop for at gøre os i stand til at leve op til normerne og de forventninger, der stilles til os, er den som udgangspunkt ikke decideret negativ. Den ønsker i virkeligheden bare at vi er lykkelige. At vi lever op til de ydre krav og normer. At vi er gode nok.

Men da vi i de fleste tilfælde ikke er klar over dens eksistens, vokser den op igennem vores liv og bliver selvforstærkende og begynder efterhånden at underminere os og gør virkelig skade på os som person.

Den indre kritik forstærkes ud fra påvirkninger fra andre mennesker, tv, film og reklamer hvor vi bliver konfronteret med idealbilleder og krav om at være og se ud på en bestemt måde.

Ingen har adgang til de samme informationer om os som vores indre kritiker. Den kender alle vores fejltrin, vores inderste og mest hemmelige tanker og vores forbudte seksuelle lyster som vi ikke vil være bekendt at fortælle andre. Den har derfor det optimale grundlag at dømme og kritisere os på og den gør det flittigt.

Hvorfor har den indre kritiker så meget magt over os?

Den indre kritiker har ufattelig meget magt over os i det den taler indefra os selv. Den kender os ud og ind da den er en del af os selv og hvis vi ikke er i stand til at adskille os fra den fordi vi ikke er bevidst om hvor den stammer fra bliver dens kritik vores lov og selvopfattelse.

Der kan være tusindvis af positive udtalelser fra andre om fx vores krop men det er i sidste ende hvad vores kritiker fortæller os vi bider mest mærke i.

Mennesker reagerer forskelligt på deres indre kritiker. Nogle mennesker føler sig generelt nedtrykte og bliver ofre for deres indre kritiker og livet som helhed mens andre går til angreb og i stedet for at føle sig utilstrækkelige og nedtrykte, bliver de fordømmende overfor andre. Et stærkt fordømmende selv er et sikkert tegn på at der er en stærk indre kritiker under overfladen.

Hvis vi forstår vores indre kritiker og hvor den stammer fra, kan vi lære at forstå os selv bedre. Den er i virkeligheden kun ude på at vi opnår det bedst mulige resultat i enhver sammenhæng.

Den forsøger at bekæmpe de undertrykte selv’er, der er en naturlig del af os, men som vi har lært, ikke er acceptable. Når de alligevel fra tid til anden kommer til udtryk, bliver selvkritikken endnu mere massiv, hvilket skaber alt lige fra følelser af personlig afmagt, ængstelse og følelsen af at ikke at være god nok.

Ligeledes kan det i mange tilfælde være vores indre kritiker, der gør at vi føler ubehag i forskellige situationer. Vi har nok alle oplevet en følelse af ubehag eller angst på et givent tidspunkt, hvor vi ikke rigtig kunne sætte ord på eller forklare hvorfor vi følte som vi gjorde.

Det kan have været i en situation hvor vi skulle tale foran en forsamling, møde nye mennesker eller simpelthen gå henover en plads med mange mennesker samlet.
I disse tilfælde er det mange gange vores indre kritiker, der allerede før vi står i situationen, er gået i gang med at rette os, forberede os og sørge for at vi tager os ordentligt ud, så vi ikke kommer i en situation hvor vi bliver forlegne eller på anden måde tager os mindre heldigt ud.

Forstå din indre kritiker

Som skrevet tidligere kan man vælge at se sin indre kritiker som en ven eller en hjælpende hånd, der lige sørger for at det hele er som det skal være. Men hvis den går hen og bliver dømmende og gør at vi ikke fungerer optimalt fordi vi på forhånd begynder at føle ubehag og ikke føler os tilstrækkelige, så bliver den en plage og gør os til ofre for vores egne normer og forventninger til os selv.

Forfatternes pointe er, at den indre kritiker som tidligere skrevet er en del af vores personlighed. Den udgør sammen med andre delpersonligheder (selv’er) vores “fungerende ego”. Det fungerende ego er den måde vi opfatter os selv på, der igen afspejler de ting vi siger og gør og altså den måde vi overordnet fungerer på.

Med den rette selvindsigt og altså blandt andet fokus på at vi indeholder en indre kritiker som en delpersonlighed, skulle vi kunne opnå et mere “bevidst ego”.

Hvordan vi lærer at leve med vores indre kritiker

Når vi bliver bevidst om disse delpersonligheder inden i os forandres den måde de primære selv’er fungerer på i vores liv. Ved at blive bevidste om den måde vores personlighed er opbygget giver vi plads til “det bevidste ego”.

Det bevidste ego er ikke et selv. Det er et “dig” der ikke er domineret af nogen gruppe af selv’er men som favner og accepterer alle dine selv’er og lever med den mangfoldighed som din person er bygget op af.

Vi får samtidig mulighed for at “befri” alle de fornægtede delpersonligheder/selv’er som er blevet begravet af de andre selv’er fordi de ikke var passende i forhold til generelle normer og værdier.
Når vi bliver opmærksomme på de gemte selv’er får vi mulighed for at komme i kontakt med dem og dermed kommer vi i tættere kontakt med os selv. Vi får kontakt med modsætningerne inden i os, bliver bedre til at lytte til os selv og kan virkelig begynde at drage omsorg for os selv.

Når vi bliver opmærksomme på vores indre kritiker og hvorfor vi har den og ikke mindst begynder at lytte til den, med vores viden om dens oprindelse og baggrunden for dens kritik, vil vi i stedet for at blive hæmmet af dens kritik, blive i stand til at opfatte denne kritik som et alarmsystem der udsender et råb om hjælp.

Vi vil blive i stand til at forstå og måske omdanne den smerte som dens angreb giver til en forståelse af den bagvedliggende frygt for ikke at slå til, ikke at være gode nok.

Vi går altså fra at være offer for vores indre kritiker til at være en slags forælder for den. Eller man kan sige at vi overtager forælder rollen for os selv fra vores egne forældre.

Når der sker dette skift af ansvar vil den indre kritikers kritik i en hvis forstand blive neutraliseret.
Kritikken bliver i stedet en del af vores indre støttesystem der giver os en pegepind i forbindelse med vores ængstelse og frygt og ikke mindst vores indre barns og andre indre selv’ers følelser og behov.

Vi bliver dermed i større grad i stand til at udnytte den objektivt og tage vare på os selv.

Hvordan vi kan distancere os yderligere fra den indre kritik

En måde at minimere “kritikerangreb” er for det første at acceptere at vi har et selv der hele tiden forholder sig kritisk til det vi gør og ikke når at gøre simpelthen fordi det ønsker os det bedste.

Det andet er at acceptere at vi ikke er perfekte og lade være med at forsøge at være det. Vi skal erkende at vi er almindelige mennesker med både gode og mindre gode egenskaber og lade os selv være den vi er og forsøge at leve mere med den person vi er.

Selvfølgelig skal vi stræbe efter at være succesfulde, men vi skal også give os selv lov til at være os selv og ikke hele tiden fokusere på at opnå mere. Vi skal forsøge at elske os selv for netop den vi er.

En anden måde at distancere sig fra den indre kritik er ved at forsøge at blive mere upersonlig. Dette skal forstås på den måde, at du forsøger at lægge distance til andres følelser. Du føler dermed ikke at du absolut skal være i følelsesmæssig kontakt med andre mennesker omkring dig og lade dig påvirke af deres følelsesmæssige energier. Du tager en mere objektiv og rationel tilgang til tingene og påtager dig ansvaret for dit og overlader ansvaret for deres til dem selv. Du har ikke brug for at de skal føle eller opføre sig på en bestemt måde.
Du har klart definerede personlige grænser, du er objektiv og kan tænke klart uden at lade dig påvirke af andre menneskers reaktioner.

Du kommer med andre ord ikke ud af følelsesmæssig balance når andre føler eller opfører sig på en bestemt måde og kan føle som du selv har lyst til i en given situation.
Hvis det modsatte gøres gældende og du går meget op i hvad andre tænker og føler om dig og lader dig påvirke af dette, ja så giver du for alvor næring til din indre kritiker.

Når den indre kritikers negative energi er blevet neutraliseret bliver dens ideer en vigtig del af vores støttesystem. De giver dig autoritet, objektivitet og evnen til at sætte passende grænser og leve dit eget liv.

“The Ego is not who you really are. The ego is your self-image; it is your social mask; it is the role you are playing.” – Deepak Chopra

Emneord:  ego  personlig udvikling  selvtillid  selvværd

 

Ønsker du bedre selvværd og mere selvtillid?

Personligt coaching-forløb til behandling af lavt selvværd og dårlig selvtillid. Sammen med en personlig coach får du mulighed for at arbejde med dig selv og dit selvværd igennem øvelser og udfordringer så du ender med at få en langt bedre selvtillid og tro på dig selv.

Mangler du lige det sidste mod til at turde tale i større forsamlinger? Eller har du svært ved at sige hvad du virkeligt mener? Måske har du svært ved at sige fra og mangler fokus på dine egne behov.

Hvis du har dårligt selvværd eller en ringe selvtillid, så er du i fare for at leve et meget begrænset liv.
Kontakt mig så jeg kan hjælpe dig med at få en større selvtillid og et bedre selvværd så du kan leve det liv som du fortjener. Et liv på DINE præmisser.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Selvtillid og selvværd

Du skriver selv din historie – sørg for at den bliver opløftende og positiv

(Video) 7 tips til opbygning af et stærkt selvværd

Din identitet er ikke andet end din evaluering af de handlinger du foretager dig

Er du flink eller rar?

(Video) Træd ind i din vækstzone fremfor at forlade din komfortzone

(Video) Glem alt om selvværd og fokuser på mere selvrespekt