Depression – Den nye folkesygdom

Hvorfor er udskrivningen af recepter til antidepressiver steget med omkring 300% de sidste tyve år? Bliver vi virkelig sygere og sygere og mere og mere stressede? Eller er det fordi at vores læger er blevet dygtigere og bedre til at spotte psykiske lidelser end før? Eller er vi bare begyndt at medicinere mennesker for helt almindelige udsving i livsglæde som de fleste vil opleve igennem deres liv?

I 2011 var der mere end 460.000 borgere, der købte antidepressive lægemidler. Det er næsten en fordobling i forhold til 1999 (kilde medstat.dk).

Salget af antidepressive lægemidler er steget endnu mere end antallet af brugere. Fra 1999 til 2011 er der tale om tæt ved en tredobling af de solgte mængder (fra ca. 59 mio. i 1999 til ca. 170 mio. i 2011), mens der i samme periode er sket en fordobling i antallet af personer, der bruger antidepressive lægemidler.

Der er altså sket en markant stigning i mængden som den enkelte benytter for at holde de psykiske lidelser nede.

Kvinder står for næsten 2/3 af forbruget af antidepressive lægemidler.
I 2011 brugte 10 pct. af den kvindelige del af befolkningen antidepressive lægemidler, mens det gjaldt 6 pct. af mændene.
Om det så er fordi at kvinder oftere bliver psykisk ustabile, eller om det hænger sammen med at mænd, måske, søger “trøst” andetsteds, for eksempel ved at drikke mere, vides ikke.

Forbruget af antidepressive lægemidler er stærkt stigende med alderen. Over 26 pct. af kvinderne på 80 år og derover bruger antidepressive lægemidler, dvs. godt 2½ gange så mange som gennemsnittet for hele den kvindelige del af befolkningen set under ét. Blandt mændene på 80 år og derover er andelen knap 18 pct., hvilket er ca. 3 gange så stor en andel som for hele den mandlige del af befolkningen set under ét.

Der viser sig en ret skræmmende tendens i det, at flere og flere unge tager antidepressiv medicin, og at, hvis vi ikke ændrer kurs, får endnu flere mennesker på medicin ud i fremtiden, da tendensen jo så er, at mange mennesker starter tidligere samtidig med at risikoen for at ryge ind i systemet stadig er større jo ældre man bliver.

Størstedelen er på lykkepiller

SSRI (Selektive Serotonin genoptagelseshæmmere) eller mere populært ”lykkepiller” er den hyppigst anvendte type af antidepressive lægemidler. SSRI lægemidler anvendes af ca. 2/3 af de personer, der anvender antidepressive lægemidler. Ser man alene på denne type af antidepressive lægemidler findes en stort set parallel udvikling over perioden 1999-2011, dvs. næsten en fordobling fra knap 165.000 i 1999 til godt 305.000 i 2011.
Disse lægemidler er nu førstevalg ved en række tilstande, f.eks. panikangst, social fobi og generaliseret angst mv.

Emneord:  antidepressiva  Depression  lykke  masse-psykose  psykofarmaka  stress

 

Psykiatri og medicin bør kun være midlertidig

Der synes at være en udpræget opfattelse i vores samfund om at psykiatrien og den medicin der udskrives til psykiske lidelser, er den eneste gangbare vej hen i mod en bedre tilværelse.

Psykiatrien har helt sikkert sin berretigelse. Og det bør ikke være stigma at modtage hjælp og spise piller for psykiske lidelser.
Men psykiatri og lykkepiller bør være en midlertidig løsning og bør ikke være den eneste vej til en bedre tilværelse.

Den psykiatriske behandling bør altid følges op med handling for igennem handling og ændringer følger mere personlig tilfredshed og livsglæde. Kontakt mig hvis du ønsker hjælp til at komme videre med livet og ændre på nogle af de ting i dit liv der holder dig tilbage.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Psykiatri

Det er ikke vores børn, men vores kultur der er syg

Psykofarmaka gør større skade end gavn

Sund kost og motion – Et reelt alternativ til medicin?

Diagnoser på psykiske sygdomme og hvorfor de kan blive en glidebane

Derfor bliver så mange mennesker deprimerede

Depression – Klinisk deprimeret eller “bare” psykisk nede