Derfor er det vigtigt at være bevidst om sine indre værdier

Indre værdier guider os igennem livet. Vi har alle værdier, men mange bliver ofre for de mere følelses- eller lystbetonede værdier og når dermed ikke i mål.Indre værdier guider os igennem livet. Vi har alle værdier, men mange bliver ofre for de mere følelses- eller lystbetonede værdier og når dermed ikke i mål.

Hvem har ikke på et tidspunkt i livet haft følelsen af at det hele sejlede og at der manglede en form for overordnet styring og et egentligt mål?

At livet kørte på autopilot, at der manglede en mening med de ting man lavede i det daglige og at der bare ikke rigtig var noget der kunne sætte fut i motivationen og glæden ved at lave noget.

At have en overbevisning og nogle værdier, som man af den ene eller den anden grund ikke er i stand til at efterleve, er på mange måder en byrde som menneske.

Vi ved hvad vi ønsker og har måske et billede af os selv som vi ønsker at leve op til, men formår ikke altid at gøre det der skal til.

Det utroligt vigtigt at du kender dig selv og de ting der virkelig betyder noget for netop dig, sådan at du giver dig selv muligheden for at forfølge de ting i dit liv, der gør dig rigtig glad og som giver dig det bedste afsæt for at blive den bedste version af dig selv og få det bedst mulige ud af din tid.

De fem lag i vores personlighed

Jeg har tidligere skrevet om personligheden på denne side og at den består af flere delpersonligheder, der er mere eller mindre dominerende i forhold til hinanden.

Men helt overordnet, så kan man også opdele personligheden i fem lag, eller ringe.
Den inderste ring er af afgørende betydning for indholdet af den næste og de efterfølgende ringe udefter og dette gøres gældende for hver af ringene.

Værdier - Kernen af vores personlighed. Alt hvad vi gør på ydersiden er dikteret af vores indre værdier. Jo mere vi er opmærksomme på vores indre værdier, des nemmere kan vi manøvrere og handle ud fra vores inderste overbevisning.

Værdier – Kernen af vores personlighed. Alt hvad vi gør på ydersiden er dikteret af vores indre værdier.
Jo mere vi er opmærksomme på vores indre værdier, des nemmere kan vi manøvrere og handle ud fra vores inderste overbevisning.

Overbevisning – Positive værdier medfører at man har en positiv overbevisning omkring sig selv og sine omgivelser og at man ser verden på en positiv måde og har en optimistisk tilgang til fremtiden.

Forventninger – En mere positiv overbevisning og positive værdier vil oftest medføre at vi forventer gode ting af os selv og andre.
Vores forventninger er den verden, realitet, vi lever i og de danner basis for vores generelle holdning.

Holdning – Vores holdning til vores verden dikterer den måde vi er som mennesker og hvordan vi vælger at handle i vores liv.

Handlinger – Det som vi er på ydersiden, altså det som vi viser andre i form af de ting vi siger og gør.
Hvis vi har positive værdier, en positiv overbevisning og positive forventninger, vil vores holdning til vores omverden også være overvejende positiv og vi vil dermed forvente det bedst mulige af os selv og andre, der igen vil afspejles i vores handlinger og vi vil hovedsageligt modtage noget positivt tilbage, der vil styrke vores overbevisning omkring at verden er overvejende positiv og at livet er værd at leve. Dette vil igen medføre at vores handlinger vil være overvejende positive. Altså en form for selvforstærkende effekt.

Det er vigtigt at kende sine værdier

En person der lægger stor vægt på kærlighed, loyalitet, hjælpsomhed og troskab og som lever efter disse værdier, vil langt henad vejen modtage mere af det samme retur end en person, der har mere materielle værdier. Dette vil i sig selv være et godt fundament til et lykkeligt liv.

Ingen regel uden undtagelse og det er ikke givet, at en person med mere materielle og egocentriske værdier vil leve et mindre lykkeligt liv. Det vigtige i denne sammenhæng er at du har nogle værdier og at du lever ud fra dem.

En person der som udgangspunkt har gode indre værdier, men som af den ene eller den anden grund ikke lever ud fra disse, vil ofte med tiden føle en mindre lykke i sit liv.

Dette kan hænge sammen med, at man i mange tilfælde vil leve med skyldfølelse og dårlig samvittighed overfor sig selv, fordi man føler at man ikke er i stand til at udfylde sit sande potentiale og ikke lever ud fra sine egne overbevisninger.

Det vigtige er, at man lever ud fra og efter sine værdier og overbevisninger og forsøger at opnå det der i sidste ende gør en glad.

Det er altså vores indre værdier, der bestemmer hvordan vi er som mennesker, hvordan vi opfører os overfor andre, hvordan vi behandler os selv og ikke mindst, hvordan vi tænker på vores fremtid.

Hvis dette relateres til det at finde sit sande potentiale og nå flere af sine personlige mål, så viser det med tydelighed, at noget af det vigtigste i denne sammenhæng, er at kende sig selv og vide præcis hvad man står for. Dette vil gøre det nemmere at handle i overenstemmelse med de værdier man har, så man handler autentisk og mere helhjertet for ikke at nævne mere målrettet.

“Try not to become a man of success but rather a man of values.” – Albert Einstein

Emneord:  lykke  succes  værdier

 

Ønsker du personlig coaching?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Coaching

Nyhed – Langdistance-coaching

Bestem din retning med coachende spørgsmål

Jeg ønsker resultater, men jeg mangler potentiale

Sådan stiller du dig selv de rigtige spørgsmål

Din tilgang til livet har stor betydning

Provokerende spørgsmål til selvrefleksion