Dit selvbillede afgør dine valg

Dit selvbillede er i stor stil med til at definere din adfærd og altså dine valg i livet. Det er vigtigt at vi har et positivt selvbillede.Hvordan er dit selvbillede? Hvis du skulle give en hurtig beskrivelse af dig selv, hvordan ville den så lyde?
Tænk dig godt om… Hvilke billeder ser du for dig?

Vi har alle et selvbillede, altså et billed af os selv, som eksempelvis enten en hjælpsom og udadvendt person. Eller det modsatte.

En person med meget eller lidt energi, som enten hovedsageligt er glad, eller igen, det modsatte og sådan kunne man blive ved.

Det overordnede selvbillede – fx. “jeg er en fin fyr”, udgøres af flere selvstændige billeder, der alle dækker over oplevelser og erfaringer fra vores liv. Billeder vi identificerer os med og som vi føler udgør vores personlighed.

Når du tænker, “jeg er en fin fyr”, så tænker du højst sandsynligt på den gang du hjalp en ven med et eller andet, eller gjorde noget godt for en fremmed på gaden. Du ser et billede af dig selv i den pågældende situation.

Eller, når du tænker “jeg er en inaktiv, humorforladt og socialt uintelligent person, der ikke kan finde venner”, så har du måske et selvbillede, hvor du ser dig selv,siddende udenfor “rundkredsen” sammen med nogle andre personer der griner og hygger sig.

Vores adfærd viser vores selvbillede

Et håndgribeligt eksempel på en direkte destruktiv adfærd som mange kan nikke genkendende til er rygning. Der er nok ikke ret mange der ikke er bekendt med faren ved at ryge, men på trods af dette bliver mange ved i årevis før de stopper.

Nogle ryger sågar i gennem hele livet med en viden om at netop dette forkorter deres liv og at de risikerer at lide en pinefuld død af det.

Et andet eksempel på noget der måske ikke er direkte skadeligt for os selv, men som er til gene for andre og som kan få negative konsekvenser er såkaldt “road rage”.
Altså, ophidselse eller direkte vrede når tingene ikke lige kører efter et givent mønster i trafikken, hvor personen i værste fald begynder at agere direkte farligt og hensynsløst overfor sine medtrafikanter.

I begge de nævnte eksempler er der tale om at man har et specifikt selvbillede.
Rygeren kan for eksempel have et billede af sig selv som slap eller svag og derfor ikke i stand til at lægge den åbenlyst dårlige vane til side.

Den vrede trafikant har måske overordnet set et selvbillede som en rar og omgængelig person, men lige i tilfældet med sin vrede i trafikken, forklares det med at “sådan har det altid været og jeg kan bare ikke klare når…”, eller “jeg kan ikke gøre for det, jeg bliver bare så stresset når det ikke går som jeg forventer”.

Vi undskylder altså ting som vi gør og godt ved er forkerte med de billeder vi har af os selv. De giver os på én gang en form for forståelse af os selv og vores handlinger.
I mange tilfælde kan problemet dog være, at det selvbillede vi har, slet ikke passer til den adfærd som vi udviser. Vi kender med andre ord ikke os selv godt nok.

Hvis du en gang var skolens hurtigste løber, men de sidste tyve år har haft stillesidende arbejde og har røget som en skorsten, så kan det godt være at du stadig ser dig selv som en sporty person, men måske er virkeligheden en helt anden.

Det modsatte kan selvfølgelig også være tilfældet, altså at du anskuer dig selv på en negativ måde ud fra et negativt selvbillede og dermed går rundt og føler dig som et dårligt menneske. Men at virkeligheden er en helt anden.

Du kan med andre ord blive opfattet som et rart og positivt menneske uden at du inderst inde føler det og dette kan i sidste ende stå i vejen for at du bliver rigtig lykkelig og smitte af på dine valg.

Du skal ændre de negative billeder

De indre billeder er med til at forme os som mennesker. Vores væremåde og vores handlinger er oftest baseret på hvordan vi opfatter os selv og altså det selvbillede vi har. Og det er jo ret positivt, hvis vi altså primært ser positive billeder.

Vores problemer opstår som regel når vi ser os selv på en mere negativ måde eller ser billeder af os selv, hvor vi gør ting der er mindre positive.Vi kan altså mange gange holde os selv fast i en væremåde og personlighed, der skader os selv eller andre mere end den egentlig gavner.

I mange tilfælde er vi godt klar over at en bestemt adfærd er skadelig for os. Men på trods af denne viden vælger vi at fortsætte den fordi det er noget vi kender og det giver os tryghed.
Den bekræfter os selv i den vi er og de ting vi gør og fritager os fra at tage et ansvar og ændre på den negative vane.

Personlig udvikling kan være hårdt og hellere et negativt selvbillede vi kan forholde os til og som kan undskylde vores adfærd, fremfor at skulle tage ansvar og begynde at ændre på os selv.

Hvordan man kan ændre på sine selvbilleder

Dårlig, eller mindre god adfærd skal skiftes ud med god og positiv adfærd og nøgleordet her er, at du kender dig selv og dine værdier.

Ændringen skal komme i gennem gode oplevelser og en forbedret adfærd så det negative selvbillede du har, bliver udskiftet med et mere positivt selvbillede.
Jeg tror ikke at der er en udelukkende teoretisk tilgang til at udskifte sine negative selvbilleder, da det skal komme igennem nogle nye og positive oplevelser man kan tænke tilbage på.

Men en måde du kan starte på er, at sætte dig ned og sætte nogle ord på dig selv som person. Det behøver ikke at være ord der er dækkende for din nuværende personlighed, men de skal være positive og det skal være egenskaber som du ønsker at være stærkere i.
Det vigtige er, at de formuleres i nutid, altså som egenskaber du allerede besidder. På denne måde tricker du din hjerne til at optage egenskaberne og begynde at handle på dem.

Når du har en liste med de gode personlige egenskaber som du gerne vil opfatte dig selv ud fra og gerne vil kendes under af andre, er der kun tilbage at begynde at forsøge at leve efter dem.

Du kan naturligvis også godt gå et skridt videre og forsøge at granske baggrunden for en specifik negativ adfærd, men i mine øjne er det vigtigste, at du kigger fremad og rent faktisk forsøger at ændre på den.

Ud over dette kan du også forsøge at se på dig selv med andres øjne. Hvis du kan se på dig selv udefra har du en bedre mulighed for at spotte den negative adfærd og ændre på den. Og dermed ændrer du med tiden dit eget selvbillede.

Når du har oplevet dig selv på en bestemt måde nok gange, vil du begynde at få et billede af dig selv som en person der er på den ønskede måde og du vil have skabt et nyt billede af dig selv og forhåbentlig samtidig, have ændret på en bestemt negativ adfærd og fået noget positivt ud af det.

“Change the way you look at things, and the things you look at change.” – Wayne W. Dyer

“With our thoughts, we make our world.” – Buddha

Emneord:  selvbilleder  selvledelse  selvtillid  selvværd

 

Ønsker du bedre selvværd og mere selvtillid?

Personligt coaching-forløb til behandling af lavt selvværd og dårlig selvtillid. Sammen med en personlig coach får du mulighed for at arbejde med dig selv og dit selvværd igennem øvelser og udfordringer så du ender med at få en langt bedre selvtillid og tro på dig selv.

Mangler du lige det sidste mod til at turde tale i større forsamlinger? Eller har du svært ved at sige hvad du virkeligt mener? Måske har du svært ved at sige fra og mangler fokus på dine egne behov.

Hvis du har dårligt selvværd eller en ringe selvtillid, så er du i fare for at leve et meget begrænset liv.
Kontakt mig så jeg kan hjælpe dig med at få en større selvtillid og et bedre selvværd så du kan leve det liv som du fortjener. Et liv på DINE præmisser.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Selvtillid og selvværd

Du skriver selv din historie – sørg for at den bliver opløftende og positiv

(Video) 7 tips til opbygning af et stærkt selvværd

Din identitet er ikke andet end din evaluering af de handlinger du foretager dig

Er du flink eller rar?

(Video) Træd ind i din vækstzone fremfor at forlade din komfortzone

(Video) Glem alt om selvværd og fokuser på mere selvrespekt