Er du forberedt på jobsamtalen – Hvordan er du som medarbejder

De 4 medarbejdertyper i Ichak Adizes ledelsesteoriDette indlæg omhandler de fire medarbejdertyper i Ichak Adizes ledelsesteori og hvordan de komplementerer hinanden på en arbejdsplads.

Du har sikkert prøvet det. Du sidder til jobsamtalen og du føler at du har gjort et rigtig godt indtryk og har fået fortalt om alle de ting du kan og har været med til at lave i dine tidligere ansættelser og pludselig kommer det uundgåelige spørgsmål; “Nævn dine fem stærkeste og svageste sider”, eller “Hvor mener du at du kan bidrage med noget til netop vores organisation”.

Du har måske på forhånd skrevet nøgleord ned fordi du har forberedt dig på spørgsmålet. Måske er du blevet fortalt at det vil komme og måske har du endda fået et par fif fra en ven til ord/egenskaber som klinger godt i enhver arbejdsgivers ører.

For eksempel, “stabil”, “resultatorienteret”, “struktureret”, “iderig” og “humoristisk”, men er du sikker på at disse ord rent faktisk dækker den type du er på en arbejdsplads eller kunne du finde nogle ord, der rent faktisk for det første vil give et mere reelt billede af dig. Så du sikrer dig at både du selv og din kommende arbejdsgiver for mest muligt ud af ansættelsesforholdet og ikke mindst, sikrer dig at du selv bliver mest muligt tilfreds med dit kommende arbejde i det du får et job, der indebærer netop det du er stærk indenfor.

Dette indlæg skal derfor handle om de fire overordnede personlighedstyper på en arbejdsplads. Det er de fire typer der skal være tilstede for at skabe et godt team i Ichak Adizes ledelsesteori.
Ichak Adizes teori handler om samarbejde mellem ledere, men kan selvfølgelig også bruges af andre under lederniveau, da det i sidste ende drejer sig om samarbejde mellem folk af forskellige typer.

Reelt vil en leder besidde en eller flere af de forskellige rollemodeller, men da ikke alle træk vil være lige fremherskende, er vedkommende ikke en ideel leder. Her kommer samspillet med andre ledere med styrker på de andre områder ind i billedet i form af et lederteam som udtryk for det mest ideelle.

Da det drejer sig om menneskers adfærd kan teorien naturligvis også bruges indenfor andre aspekter af dit liv, for eksempel i dit privatliv eller indenfor de grupper du bevæger dig. Kort sagt, hvor der er dynamik mellem mennesker og hvor der skal produceres noget.

De fire medarbejdertyper i Ichak Adizes teori

De 4 medarbejdertyper i Ichak Adizes teori supplerer hinanden, og det er nødvendigt at flere af typerne er til stede, hvis i skal løse jeres arbejdsplads’ problemer og projekter effektivt.

Er du producent eller entreprenør interesserer du dig for arbejdspladsens produkter og resultater: Producenten lægger mest vægt på effektivitet, entreprenøren på nyskabelse. Er du integrator eller administrator vil du derimod interessere dig for det system, der ligger bag ved og producerer resultaterne. Administratoren interesserer sig mest for reglerne i systemet, mens integratoren interesserer sig for det sociale system og dannelsen af et sammenhold, der er større og længere end de enkelte medarbejderes tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Administratoren

En administrator er fortaler for systemer af enhver slags. Arbejdet handler mest om indføring af reglementer og paragraffer, der desværre kan virke meget dæmpende på alle tegn på nytænkning.

Administratoren elsker hierarki i organisationen, og går ind for en klar kommandovej og vil gerne have alt på skrift. Er god til planlægning, struktur, systematik og orden og har det forkromede overblik.

Det er som regel denne type, der insisterer på enten selv at stå for mødereferatet eller at der i hvert fald bliver lavet et så det er muligt at overskue hvem der sagde hvad og hvad der helt grundlæggende blev aftalt på et givent møde. Administratoren er ofte ansvarsbevidst og målrettet. De ved lang tid i forvejen hvad der skal ske på et givent tidspunkt.

Entreprenøren

En entreprenør er iværksættende og visionær og stiller konstant spørgsmål til arbejdsgangen og hvilke projekter der arbejdes med og hvordan de løses.

Han eller hun holder sig ikke nødvendigvis inden for arbejdspladsens fastlagte rammer, men udfordrer dem, og har mange ideer og visioner om de opgaver arbejdspladsen bør lave og de metoder den bør anvende.

Entreprenøren lever mest i nuet, er spontan, forandringsvillig, iderig og ofte meget begejstret. Som person er entreprenøren god til at få andre med sig, men er sjældent god til at afslutte det der bliver foreslået eller igangsat.

Integratoren

Integratoren er rigtig god til sociale sammenhænge, hvor der er konflikter at løse. Han eller hun har politisk sans, og er god til at se samarbejdsmuligheder og parter med fælles interesser, der kan bringes sammen. Integratoren er god til at lytte, kommunikere og skabe en god stemning.

Integratoren kan også være god til at skabe kompromisser og løse konflikter mellem andre. Det er integratoren der som regel er den der skaber det sociale på en arbejdsplads eller i et fællesskab. Integratoren er ofte bindeleddet mellem de andre typer hvor fester og andre sociale arrangementer flittigt arrangeres eller kagen til mødet bages.

Producenten

En producent er ekspert på sit arbejdsområde. Er meget engageret, men er ikke så god til at lade sin begejstring smitte af på andre.

Han eller hun lægger uanede timer på kontoret og er altid den første til at komme og den sidste til at gå.

En producent træder altid til, hvis nogen har problemer med at nå sine opgaver, men er dårlig til at uddelegere sit eget arbejde.

Det er altså den del af dig der godt kan lide at bestille noget. Det er den del af dig, der godt kan lide at være i centrum og skabe opmærksomhed omkring dig og det du laver.

Producenten kan være meget egocentreret og sætter ofte pris på konkurrence. Har et stort drive og en god portion selvtillid.

Hvilken medarbejdertype passer bedst på dig

De fire typer i Ichak Adizes ledelsesteori er selvfølgelig ret forenklede eksempler på, hvordan du arbejder og fungerer som person og du kan måske have svært ved at se sig selv som nogen af dem – eller mere som en blanding af dem.

Det kan også tænkes at du, afhængig af en given situation, springer mellem flere af de fire typer og at du, i dit parforhold har én eller flere af typerne som dominerende og på arbejdspladsen nogle af de andre.

Men ifølge Adizes er det ikke muligt at forene alle fire typer i en og samme person i lige stor grad, fordi nogle af dem er hinandens modsætninger.

Hvis vi tager producenten i forhold til integratoren, så er det her måske lidt svært at forene hvad de står for. Producenten er til fart over feltet og elsker at have travlt, hvor integratoren er den mere lyttende, der sætter pris på at der gives den nødvendige tid til at få snakket tingene igennem så alle bliver hørt og er tilfredse.

På samme måde er der en modsætning med for eksempel administratoren, der vil have orden og struktur og entreprenøren, der sætter pris på forandringer og spontane indslag. At angribe tingene på nye og spændende måder.

Pointen er, at du ved at finde ud af hvilke af typerne du passer bedst på, lærer noget om, hvor dine styrker og svagheder ligger.
På denne måde vil du langt mere overbevisende kunne besvare spørgsmål omkring dette og samtidig uden de store problemer, kunne leve op til det. Held og lykke.

Emneord:  karriere  selvbilleder  selvindsigt

 

Succes kommer igennem handling og positive vaner

Succes kommer igennem handling og positive vaner. Hvis du vil opnå succes må du finde frem til hvad der gør dig mindre succesfuld og ændre disse vaner til positive vaner, der skaber succes.

Succes synes at være forbundet med det at handle. Succesfulde mennesker bevæger sig i den retning som de ønsker. De fejler, men de giver ikke op. Vi er hvad vi gør mest. Det at mestre noget er ikke en medfødt gave, men en egenskab der opnås igennem vaner.

Med coaching vil det være muligt at finde frem til de vaner og mønstre, der holder dig tilbage. Og finde frem til nye vaner, der kan få dig fremad i livet og give dig succes.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Succes

Hvad det vil sige at være den bedste version af sig selv

(Video) Er du bange for at få succes?

(Video) Konkrete tips til et stærkt livsfundament

Find din egen vej i dit eget tempo

(Video) Tænk som en vinder