Forskellen på en vinder og en taber

Forskellen på en vinder og en taber ligger primært i måden der fokuseres på og så den vedholdenhed der lægges for dagen i jagten på at nå et mål.Ordet taber er i mange sammenhænge ret tabubelagt og bliver ofte brugt om mennesker, der er langt ude, som har et massivt alkohol- og stofmisbrug og som ikke er i stand til at passe et arbejde.

På den anden side er ordet vinder ofte forbundet med et menneske, der har præsteret langt mere end det gennemsnitlige menneske – hvad enten det drejer sig om sportslige præstationer og/eller det at skabe en større formue og som formodes at have “vundet” indenfor de gængse rammer af hvad vi mennesker stræber efter i vores liv.

Ingen af definitionerne er direkte misvisende, men det er i mine øjne muligt at være enten en vinder eller en taber indenfor disse to yderligheder – altså selvom man lever et nogenlunde normalt liv. Det handler om mentalitet og tankegang.

Det handler blandt andet om dit fokus

Jeg blev kraftigt inspireret til at skrive om dette emne da jeg forleden faldt over en video med Anthony Robbins.
Her kommer han med et meget rammende eksempel, hvor han har været ude og spille golf for første gang og hvor han ud fra hans eget udsagn, har lavet et par gevaldige skæverter (det hedder sikkert noget fint på golfsprog) og efterfølgende går lidt hårdt til instruktøren og klandrer denne for ikke at instruere ham godt nok.

Instruktøren bevarer fatningen og går professionelt til værks taget den noget personlige kritik i betragtning og fortæller Tony, at han faktisk ikke er ret meget mere end et par millimeter forkert på den.
Tony spørger instruktøren om han laver sjov – bolden havnede jo helt ovre i bunkeren og der er vidst tale om en del mere end et par millimeter til det sted hvor bolden ideelt burde være landet.

Herefter fortæller instruktøren, at det er korrekt observeret at bolden røg en del ved siden af målet, men at der rent teknisk kun er tale om et par millimeter diskrepans i forhold til den måde bolden bliver ramt med golfkøllen.

Det er altså et par millimeter, der er i sidste ende afgør om du vinder eller taber og så nok også et par andre ting i forhold til at bedømme vind og afstand som folk med mere indsigt i sporten vil kunne fortælle mere om.

Men det er da en yderst interessant måde at anskue problemstillingen på.
Altså, at selvom du skyder bolden tredive meter forbi det du sigter efter og umiddelbart er tredive meter forkert på den, kan nøjes med at arbejde med et par millimeter i din teknik for at rette op på denne noget fatale situation.

Det handler altså om hvordan du anskuer tingene. Lidt i retning af om glasset er halvfuldt eller halvtomt.

Er du vedholdende og stædig eller giver du bare op?

Hvis du så er én af dem, der ikke lige rammer green i første forsøg og må ud i bunkeren for at fortsætte, er du så også typen, der mister interessen og konkluderer at netop dette ikke lige er noget for dig?

Nu er det jo ikke os alle der er vildt fascinerede af at spille golf, men eksemplet kan sagtens overføres til stort set alle andre aktiviteter som vi udfører i vores liv.

For rigtig mange gange så mister vi for hurtigt interessen for noget der virker til at være lidt for svært eller krævende, selvom det faktisk til at starte med var noget som vi virkelig gerne ville.
Og i rigtig mange tilfælde var der tale om at vi var tættere på målet end vi reelt selv troede.

Hvad enten det handler om at lære noget nyt, blive god til en sport eller starte en virksomhed, så er det en kendsgerning, at langt de fleste af os springer fra når vi bliver bare en lille smule udfordrede, og i sidste ende må vinke farvel til noget, der kunne have gjort os gladere og mere tilfredse med os selv.

Hvad er så en vinder?

Med den lille anekdote om golf in mente og med fokus på at det er vigtigt at være stædig og vedholdende og ikke bare give op når tingene bliver en lille smule udfordrende, så tror jeg faktisk at det er en del nemmere at leve et liv som en vinder.

Igen, der er ingen der siger at du ikke er en vinder hvis du ikke opfinder den næste version af den dybe tallerken eller bliver verdensmester i standard-dans.

Du er en vinder hvis du lever et liv, hvor du for det første har nogle konkrete mål som du ønsker at forfølge. Og dernæst, at du rent faktisk forsøger at forfølge dem og i større eller mindre grad rent faktisk når nogle af dem – og eventuelt sætter dig nye, mere udfordrende mål efterfølgende.

Ligeledes kendetegnes en vinder ved at modgang ikke nødvendigvis ændrer ambition og målsætning. Og at fejl ikke opfattes som direkte nederlag, men snarere som værdifuld læring, der kan benyttes i det videre forsøg på at komme tættere på målet.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er en vinder kendetegnet ved at være handlende.

Hvad kendetegner så en taber?

En taber, på den anden side, sætter sig ingen mål og hvis dette endelig sker, så er det som regel altid noget hvor indsatsen for at opnå målet svarer til de evner personen allerede besidder.

Der mangler oftest en villighed til at presse citronen lidt og bevæge sig lidt ud over de grænser man allerede HAR overvundet.

I tilfælde af modgang opgives ambitionen ofte og der findes hurtigt en undskyldning for hvorfor det ikke længere er relevant at forfølge det givne mål. Tabermentalitet er i høj grad kendetegnet ved en høj grad af ratioinalisering.

Det er som regel altid omgivelsernes eller omstændighedernes skyld at det ikke lykkedes.

Men det er altså i mange tilfælde et spørgsmål om den måde vi anskuer den givne problemstilling på.
Fokuserer du på hvor meget du ikke lykkes. Eller på hvorfor du ikke lige lykkes og hvordan du eventuelt kan gøre det?

“Excellence is not a singular act but a habit. You are what you do repeatedly.” – Shaquille O’Neal

“Weakness of attitude becomes weakness of character.” – Albert Einstein

“Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm.” – Winston Churchill

Emneord:  motivation  selvbilleder  succes  tony robbins

 

Ønsker du personlig coaching?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Coaching

Nyhed – Langdistance-coaching

Bestem din retning med coachende spørgsmål

Jeg ønsker resultater, men jeg mangler potentiale

Sådan stiller du dig selv de rigtige spørgsmål

Din tilgang til livet har stor betydning

Provokerende spørgsmål til selvrefleksion