Hvad er lykke og hvordan bliver vi mere lykkelige?

I Danmark er vi lykkelige. Mere lykkelige end i andre lande og vi er endda blevet kåret til det lykkeligste folkefærd flere år i træk. Men er det lykke?I Danmark er vi lykkelige. Meget mere lykkelige end i de fleste andre lande og vi er endda blevet kåret til det lykkeligste folkefærd flere år i træk.

Det er jo super dejligt og det har fået mig til at tænke lidt over hvad lykke egentlig er for en størrelse og hvordan jeg selv opfatter begrebet lykke. For jeg tror det er meget forskelligt hvordan man opfatter det at være lykkelig.

Men jeg tror så også, at det er vigtigt at vide hvad der gør én rigtig lykkelig, så det på den måde er muligt at forfølge de mål i livet, der i sidste ende skaber lykke.

Forskellige definitioner på lykke

Fra Den Danske Ordbog: “Følelse af dyb glæde over og stor tilfredshed med den (livs)situation man befinder sig i”.

Fra Wikipedia: “Lykke er en individuel (mental eller emotionel) proces af forbigående tilstande af positive tanker eller følelser af varierende intensitet og stabilitet.”

Endvidere kan lykke defineres ud fra Freuds tankegang som “Mest mulig nydelse og mindst mulig smerte”.
Mennesket er et dyr, der søger at få stillet sine driftsmæssige behov og når dette sker er der altså tale om en følelse af lykke.

Ok, så der er altså lidt forskelle i opfattelsen af hvad begrebet lykke egentlig dækker over.
Men hvad er det så der gør os danskere til de mest lykkelige i verden? Umiddelbart tror jeg ikke nogen af de ovennævnte definitioner kan forklare hvorfor.

Er vi så lykkelige?

Jeg tror sådan set at de undersøgelser der er lavet er reelle nok, men når man forsøger at finde de lykkeligste mennesker på tværs af landegrænser, så vil der være nogle overordnede forskelle som vil ligge til grund for hvordan folk vil definere deres eget niveau af lykke.

Hvis ting såsom tryghed ved at færdes på gaden efter klokken otte, hvor meget tillid du har til regeringen i dit land og hvor tilfreds du er med velfærden bruges som parametre for at definere graden af lykke, så er det klart at vi danskere vil være tilbøjelige til at svare mere positivt end en person, der kommer fra Columbia.

Så det store spørgsmål her er måske om ikke de givne undersøgelser dækker mere over begrebet tilfredshed? Tilfredshed med at bo i et givent land og de ydelser og den tryghed det nu engang giver…

Hvis vi danskere virkelig er så lykkelige, så er det lidt bemærkelsesværdigt at tænke på, at flere og flere får stillet diagnoser som skizofreni, ADHD og social angst og at niveauet for lykkepiller aldrig har været højere og er kraftigt stigende.

Mange flere bliver erklæret uegnede til det danske arbejdsmarked og må lade sig pensionere alt for tidligt og indtagelse af alkohol og hårde stoffer er blevet meget mere almindeligt blandt unge end det har været tidligere.

Ikke dermed sagt at det ikke er muligt at være lykkelig hvis man drikker sig fuld eller tager stoffer og en forklaring i den større udbredelse kan måske findes i større velstand og øget tilgængelighed.

Men for mig at se viser ovenstående stadig en udvikling, der er mindre positiv og udstiller et samfund på vej i mod en mere stresset hverdag, hvor der er mindre tid til fordybelse og kontakt med andre mennesker og hvor de mere overfladiske værdier begynder at dominere mere og mere.

Hvorfor er vi ikke mere lykkelige?

Vi skal naturligvis tjene til føden og er derfor nødt til at være en del af et hektisk samfund hvor der stilles en masse krav til os som mennesker. Men mange af de grundlæggende værdier i vores samfund har ændret sig og det er blevet mere præstationsorienteret og mere materielt.

Vi bliver bombet med reklamer, film og reality-fjernsyn og identificerer os i højere grad med “stjernerne”, der ser ud på en bestemt måde og på overfladen har styr på tingene.

Ud over det, så tærrer den stressede hverdag hårdt på os. Og vores dårlige samvittighed over at vi ikke lever op til de krav vi har til os selv, om netop udseende og succes, gør at vi måske ikke opnår den lykke som vi selvfølgelig ønsker.

Når vi ikke føler at vi kan leve op til vores idealbillede af os selv, så falder vi nok for den løsning som Freud så godt beskriver i sin definition på lykke. Nemlig at få opfyldt vores umiddelbare behov for nydelse og dermed den kortvarige følelse af lykke.

Hvad den kortvarige følelse af lykke er, er jo meget forskelligt, men hvis vi for længe forsøger at få opfyldt vores behov for nydelse på kort sigt, og ikke formår at sætte os op til at forfølge vores mere langsigtede mål og drømme, så skaber det en negativ spiral af mangel på energi, forringet selvværd og ikke mindst, forringet følelse af lykke. Der igen, når vi spejler os i andre gør at vi bliver endnu mere ulykkelige og måske endda begynder at føle os uduelige.

Ud over det, så har rigtig mange af os den opfattelse, at følelsen af lykke er noget konstant. Hvis den ikke er der hele tiden, så er vi ikke lykkelige og når vi så kigger os omkring og spejler os i andre – der på overfladen virker glade og ser ud til at have styr på tingene – ja så kan det være ekstra svært når man ikke selv føler at man er lykkelig.

Hvordan bliver vi så mere lykkelige?

Mange af os tænker at hvis bare vi anskaffer os en båd eller et nyt fjernsyn, så bliver vi mere lykkelige.

Eller, når bare vi bliver gift og får lov til at stå hvid brud, så vender skudden nok.

Eller hvis ægteskabet går ned ad bakke, så vender det nok hvis vi laver nogle børn.

Vi sætter os nogle mål ude i fremtiden og håber på at de vil hjælpe os med at skabe en større følelse af lykke. Men det gør de bare sjældent alene.

Når vi baserer vores lykke på noget der hele tiden ligger ude i fremtiden og har en forventning om at netop den ting vil gøre os lykkelige. Så sker der ofte det, at vi når vi endelig opnår målet, efter kort tid vender tilbage til den samme tilstand som vi var inden vi opnåede målet.

For mig at se er det mere vigtigt at fokusere på de ting du går og laver lige nu og her. Altså leve mere i nuet og forsøge at holde af de ting der er en del af din hverdag.

Et eksempel som mange kender fra deres eget liv er målsætninger indenfor træning.
Hvis du hele tiden fokuserer på målet, altså at tabe de tyve kilo og ellers ser selve træningen og dit liv som helhed som kedeligt og noget der bare skal gennemføres indtil du når dit mål. Ja så vil du højst sandsynligt ikke føle nogen særlig høj grad af lykke.

Men hvis du i stedet forsøger at nyde det og lægger vægt på den velvære det bidrager med til dit liv lige nu og her og nyder at du gør en forskel for dig selv både nu og på længere sigt, så vil det gøre en forskel.

Tanken om at du bevæger dig målrettet imod noget og samtidig på den korte bane opnår noget positivt vil være med til at bidrage til din lykkefølelse. Ikke mindst det, at du tager et personligt ansvar for dig selv og dit liv vil skabe en følelse af lykke.

Det er altså mange gange selve processen eller vejen mod et mål der er værd at fokusere på i stedet for selve målet eller drømmen.
Det er de små skridt der tæller og dem vi skal nyde. Det der hele tiden flytter os tættere på vores overordnede mål og drøm. Processen mod målet er dit liv lige nu og her.

Pas på med at sammenligne dig med andre

Og så er det ellers vigtigt at du ikke spejler dig for meget i hvad andre gør. Deres målopnåelse og succes. For det er noget af det der gør at vi mange gange ikke husker at nyde det vi allerede har og er, fordi vi hele tiden vil have noget andet og være bedre end vi er.

Eller gør at vi mister modet og ikke føler os gode nok.

Husk på, du er din egen værste konkurrent og hvad andre gør eller opnår er ikke det væsentlige for dig og din egen tilfredshed med dig selv. Det er hvad du gør der er vigtigt for DIG.

Personligt er jeg holdt op med at anskue lykke som noget hvor jeg skal flyve rundt på en lyserød sky.

Det er dejligt med dage hvor solen skinner, fuglene kvidrer og det hele bare fungerer og klapper til min fordel, men jeg er begyndt at opfatte lykke som noget mere generelt. Noget der ikke behøver at peake hele tiden, men som er mere konstant i mit liv. Noget jeg skal arbejde en lille smule for hver dag.

En følelse af at være ok, at gøre en forskel i mit eget liv og flytte mig stille og roligt fremad og ikke mindst at kunne være der for mine nærmeste.

Og så er det allervigtigste i denne sammenhæng, hvorvidt vi “trækker” følelsen af lykke (kald det tilfredshed med livet hvis du ønsker dette), indefra os selv, eller om vi konstant søger at opnå følelsen udefra og altså igennem andre menneskers accept og bekræftelse.

“Happiness for a reason is just another form of misery because the reason can be taken away from us at any time.” – Deepak Chopra

Emneord:  lykke  stress  værdier

 

Lykken er der hvor du møder dine egne forventninger

Lykke er et ret diffust fænomen. For hvornår føler vi lykke og er virkeligt lykkelige? Et lykkeligt liv er et liv hvor du lever ud fra dine egne forventninger til dig selv og dine inderste værdier.

Det er altså i princippet ret ligegyldigt hvordan du lever, så længe det er i overenstemmelse med det billede du har af det ideelle liv.

Din drejebog for hvordan du skal leve og være som person har rigtig stor magt over dig på den måde at den i sidste ende dikterer din tilfredshed med dig selv og dit liv.

Hvis du går rundt og føler dig ulykkelig eller mindre tilfreds, så kan personlig coaching måske være en mulighed for at finde frem til din lykke.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Lykke

(Video) Din fremgang bliver ofte modtaget med skepsis af andre

Lykke er når du føler du slår til som menneske

Hvorfor du ikke skal ønske dig alting med det samme

Reframing – kan du finde en positiv vinkel?

Lykken følger den lykkelige

Vi søger lykken hvor vi mistede den