Hvad motiverer dig og hvorfor er du motiveret? – Selvreguleringsteori del 2

Indenfor Selvreguleringsteorien defineres selve målet der ønskes opfyldt, som motivationens hvad. Der er altså tale om at klarlægge en mere konkret definition på hvad det egentlige mål der ønskes opfyldt dækker over. Og yderligere hvad der mere indirekte ønskes opnået igennem det specifikke mål.Det anbefales at du læser første del om motivation og selvreguleringsteori inden du kaster dig over dette indlæg, der går mere i dybden med selve det at være motiveret for noget og baggrunden for den egentlige motivation.

Det er ofte ikke det åbenlyse mål der virkeligt motiverer os. Det er derfor vigtigt at kende den egentlige motivation når vi opsætter en målsætning.

Indenfor Selvreguleringsteorien defineres selve målet der ønskes opfyldt, som motivationens hvad.

Der er altså tale om at klarlægge en mere konkret definition på hvad det egentlige mål der ønskes opfyldt dækker over.

Og yderligere hvad der mere indirekte ønskes opnået igennem det specifikke mål.

Når et mål er identificeret rejses et nyt spørgsmål. Hvorfor er jeg motiveret for at forfølge netop dette mål?
Både selve målet (hvad) og ikke mindst baggrunden for at forfølge det (hvorfor) kan virke åbenlyse, men det er ikke nødvendigvis sikkert at det er de åbenlyse grunde, der er de egentlige drivkrafter for at ville opnå noget bestemt.

Og i sidste ende kan det være afgørende for om du når dine målsætninger, at du rent faktisk selv er klar over præcis hvad det er du ønsker og hvorfor du ønsker det.

Hvad er jeg motiveret for?

Lad os tage et eksempel hvor en person ønsker at blive rig. Her er det åbenlyse mål jo at have flere penge, men den egentlige baggrund for ønsket om flere penge er ikke nødvendigvis helt klar.

Rigtig mange mennesker ønsker at blive mere velhavende og rigtig mange når aldrig dette mål. Hvorfor? Måske fordi en målsætning om at blive rig ikke er et motiverende mål i sig selv.

Bevares, de fleste kan vel blive enige om at det ville være rart ikke at skulle bekymre sig om penge, men hvis dette i sig selv var motiverende nok til at man ville sætte alle sejl ind for at opnå den økonomiske uafhængighed, ja så ville der højst sandsynligt være en del flere velhavende mennesker i verden.

Ok, jeg er bevidst om at netop et eksempel der omhandler økonomi, vil kunne afføde argumenter for at ikke alle mennesker har de samme forudsætninger og dermed ikke alle vil være i stand til at opnå økonomisk velstand, selvom de brændende skulle ønske sig det og altså være top-motiverede for at nå dette mål.

Et andet eksempel, som også virker universelt og kan bruges, er en flot og slank krop og et godt udseende.
Der er nok ikke mange mennesker, der ikke inderst inde ønsker dette, men der er mange der ikke har det. Hvorfor?

Måske igen fordi at en målsætning om at blive slank og veltrænet ikke i sig selv er motiverende nok. Og at det dermed ikke i sidste ende er besværet og de mange timers svedig træning værd.
Det er her vi bevæger os over i hvorfor et givent mål er eftertragtet at nå, så det venter vi lige lidt med.

Ydre mål eller indre mål

Der er to overordnede baggrunde for at vi ønsker at nå et bestemt mål, der begge er mere eller mindre dominerende i forholdet til hinanden.
Der skelnes mellem ydre mål og indre mål.

  1. Ydre mål kunne være udseende, status, penge og luksus. Altså noget du kan måles på af dine omgivelser.
  2. Indre mål. Personlig og mental sundhed og udvikling. Forbedre intime relationer og blive bedre i stand til at bidrage til fællesskaber.

Forskningen viser, at hvis en person har for meget fokus på opfyldelsen af ydre mål – altså anerkendelse og opmærksomhed fra omverdenen – i forhold til indre mål, så vil det i de fleste tilfælde give en mindre grad af lykke.

Det er altså vigtigt at forfølge mål af mere indadvendt karakter. Der kan sagtens være tale om det samme mål, men hvis du eksempelvis søger rigdom for blive bekræftet af dine omgivelser i forhold til rigdom fordi du ønsker at gøre en forskel for udsatte børn, eller mere banalt, bare ønsker at have flere penge så du kan tage dine nærmeste med på ferie for at få flere gode oplevelser sammen med dem, så kan der for det første være en forskel på hvor store dine “odds” er for overhovedet at nå dit mål, men også på hvor lykkelig du bliver af at nå målet i sidste ende – eller forfølge det i det hele taget.

Præstationsmål eller mestringsmål

En anden måde at sætte tingene op omkring, hvad der søges opfyldt ved et givent mål, er ved at definere mål som enten præstationsmål eller mestringsmål.

Præstationsmål kan defineres som mål, hvor det at gøre det godt i forhold til andre eller en ekstern standard eller norm, er ensbetydende med succes.
Mestringsmål kan defineres som en målsætning, hvor det at blive bedre i forhold til sig selv og egne indre kriterier er målet for motivationen. Vi forsøger at lære og forbedre os for vores egen indre tilfredstillelses skyld.

Der er altså også her tale om enten en ydre eller en indre motivationsfaktor.
I det virkelige liv vil en given målsætning være båret af en del indre og en del ydre ligesom den vil være motiveret af en grad af præstation og en grad af læring for læringens skyld.
Forholdet imellem kan så variere afhængigt af hvad der ønskes opnået og selvfølgelig af den personlighed, der ønsker at opnå en given målsætning.

Hvorfor er jeg motiveret for det?

Hvis vi er klar over hvad vi ønsker at opnå er det logisk nok nemmere at forfølge et givent mål. Men det, at vi ved hvad vi vil have, er ikke nødvendigvis nok til at holde os fokuserede på at opnå det.

Hvor mange af os har ikke prøvet at sætte os et mål, noget som vi virkelig gerne vil opnå, for kort tid efter at vi er begyndt at forfølge den givne målsætning, må se os selv slået af netop os selv og vores mangel på motivation for at komme helt frem til målet.
Det er her det bliver interessant at fokusere på, hvorfor, du er interesseret i at nå netop dette mål.

Lad os tage eksemplet med den slanke krop og det gode udseende. Noget de fleste af os unægteligt gerne vil opnå, hvis vi ikke allerede er begavet med det fra naturens side.

Du vil gerne have det, men hvorfor vil du gerne have det? Er det for dine blå øjnes skyld? Eller er det fordi dine omgivelser forventer at du har det?
Eller kunne det tænkes, at opnåelsen af netop dette mål faktisk vil gøre dig i stand til at nå et eller flere andre mål?

Hvad vil det give dig at nå dit mål?

Hvad er den åbenlyse fordel ved at have et godt udseende og en flot krop? For bare det at have det er i sig selv ikke mål nok til at tilbringe et uendeligt antal timer i et fitnesscenter og pine sig selv igennem diverse anstrengende øvelser dag ud og dag ind.

Men et flot udseende fører noget andet med sig. Det kunne i sig selv være en større selvtilfredsstillelse, men også en større grad af anerkendelse fra omgivelserne og i sidste ende mere opmærksomhed fra det modsatte køn.

Måske er det faktisk opmærksomheden fra det modsatte køn, der i sidste ende er det egentlige mål og ikke et pænere udseende for udseendets skyld…?

Det kan virke ret banalt med eksemplet omkring udseende og den ekstra opmærksomhed fra det modsatte køn, men hvis du giver dig selv mulighed for at dykke lidt dybere ned i din underbevidsthed og forsøger at klarlægge de faktorer, der ligger til grund for at du ønsker at opnå noget, så giver du samtidig også dig selv mulighed for at forestile dig, hvordan det vil være når du har nået dit mål.

Netop visualisering af mål kan være en vigtig del af selve processen når det kommer til at skabe vedholdenhed og en mere internaliseret form for motivation (indre motivation), som jeg var inde på i første del omkring Selvreguleringsteorien.

Det er “hvorfor”, altså det egentlige ønske, der skaber den motivation der skal til for at realisere en drøm. Så spørg dig selv; hvorfor ønsker jeg dette mål?

Vil du vinde, eller bare undgå at tabe?

Er det ikke ret ligegyldigt? Hvis jeg undgår at tabe, har jeg så ikke vundet?
Grunden til at det rent praktisk IKKE er ligegyldigt hvordan du går ind til en opgave/ sætter dig et mål, er den, at du rent ubevidst i meget stor grad på forhånd påvirker dig selv og din egen motivation.

Hvis du eksempelvis før du går på banen til en sportspræstation, har den opfattelse, at du bare skal undgå at få for store stryg af din modstander i stedet for rent faktisk at ville vinde kampen. Så kan det påvirke din tilgang så meget, at du rent ubevidst også præsterer derefter.

Her snakker vi om et egentligt undgåelsesmål – altså at undgå at lide nederlag eller at tabe for stort.

Hvis du på forhånd sætter dig op til at du VIL vinde, eller i hvert fald vil gøre et forsøg, så påvirker du dig selv på en måde, hvor du giver langt mere af dig selv og “spiller mere frit”. Du spiller din chance i stedet for at spille på din modstanders præmisser og det giver dig større chance for rent faktisk at præge det endelige udfald af kampen. I dette tilfælde har vi et tilnærmelsesmål – altså at vi går efter noget som vi ønsker fremfor at undgå noget vi ikke ønsker.

Grunden til at netop tilgangen til en given målsætning er så vigtig hænger sammen med den føromtalte indre motivation – altså en motivation, der i langt højere grad er internaliseret og dermed langt mere kraftig og bestandig end motivation der er påtvunget af ydre omstændigheder eller krav fra omverdenen.

Hvordan bliver jeg så rigtig motiveret?

De mål vi har størst chance for at nå, er de mål som vi virkelig inderst inde ønsker at nå.
Indre- eller internaliseret motivation er de stærkeste motivationsformer i det de er drevet af ønsker som kommer inderst inde fra os selv og ikke er noget vi føler os forpligtet til at opnå fordi andre forventer det af os.

For at opnå en så stor grad af indre motivation som overhovedet muligt, er det vigtigt at vi virkelig erkender over for os selv, hvorfor vi ønsker at opnå noget bestemt.
Det er nemlig ikke altid målet i sig selv der driver os fremad, men mange gange noget som det givne mål vil gøre for os når vi har opnået det. Man kan sige at et givent mål i mange tilfælde kun er et delmål for et mål på et højere niveau.

I mange tilfælde kan det også betale sig at granske forskellige fordele ved at opnå det givne mål.

Regelmæssig træning giver i de fleste tilfælde en flottere krop, som igen måske fører noget andet med sig. Men hvis dit mål er at finde en kæreste og dette er drivkraften for at kæmpe dig frem til målet, vil det så i mange tilfælde være nok til at du rent faktisk fortsætter med at kæmpe for dit mål når kæresten er fundet?

Eller vil et mere langsigtet mål som et længere og sundere liv faktisk være en større motivationsfaktor for dig i forbindelse med at nå målet?

I sidste ende er det vigtige først at finde ud af præcis hvad det er vi ønsker os og derefter at finde grunden til hvorfor vi ønsker netop dette.
Først når vi ved hvad det er vi gerne vil have og hvorfor vi gerne vil have det, bliver det nemmere for os rent faktisk at begynde processen med at skabe de nødvendige resultater, der baner vejen for opfyldelsen af målet.

Emneord:  coaching  succes

 

Savner du noget ekstra motivation?

Er du motiveret? Og hvad giver dig motivation? Personlig coaching kan hjælpe med at skabe indre motivation så du holder dig motiveret og når dine målsætninger.

Når vi snakker motivation er der specielt to ting der er interessante. Først er det hvad du er motiveret for. Men at vide hvad du er motiveret for er sjældent nok til at skabe den motivation, der skal holde dig til ilden hele vejen. Når du har fundet ud af hvad du er motiveret for at opnå er det derfor vigtigt at finde ud af hvorfor du er motiveret for at opnå netop dette.

Kontakt mig og lad mig hjælpe dig med at finde din motivation.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Motivation

(Video) Sådan skaber du motivation der holder

(video) Lad ikke andre menneskers begrænsende overbevisninger komme i vejen for dig

(Video) Fokuser på din egen fremgang og ikke så meget på andre

De to tankemønstre der kan ende med at pacificere dig

Drop perfektionismen

Er du afhængig af det hurtige fix?