Indre motivation kommer fra kroppen – bliv motiveret med visualisering

Har du svært ved at skabe motivation og endnu sværere ved at forblive motiveret? Giver du op inden du er kommet rigtigt i gang og har du svært ved at nå dine målsætninger? Indre motivation kommer sammen med følelser og du kan skabe ekstra motivation hvis du benytter dig af visualisering.Har du svært ved at skabe motivation og endnu sværere ved at forblive motiveret? Giver du op inden du er kommet rigtigt i gang og har du svært ved at nå dine målsætninger?

Grunden kan være at du slet ikke er rigtigt motiveret. I hvert fald ikke motiveret for netop det du har sat dig for, men snarere et mål, der ligger bagved denne målsætning.

Når vi virkelig ønsker noget brændende vil der ofte være en inderlig følelse og en form for begær og i disse tilfælde vil det heller ikke være et større problem at motivere os til at forfølge vores målsætning.

Når vi på den anden side gerne vil opnå noget, som for eksempel at tabe os, så er der altså ikke nødvendigvis tale om et brændende ønske og dermed en dybere motivation bagved, men måske snarere noget vi gerne vil opnå for at føle os mere accepteret.

Det er altså ikke målet i sig selv der gør os motiveret, men snarere det som den givne målsætning vil give os når vi når den.

Det er i disse tilfælde vores rationelle tankegang der fortæller os, at vi gerne vil opnå det enkelte mål. Og meget ofte er det ikke nok til at holde motivationen oppe. Med andre ord, så ønsker vi det ikke nok. Eller, vi er i hvert fald ikke direkte motiveret for netop dette, men har snarere en motivation for noget bagvedliggende, som det vi tror at vi er motiveret for, skal give os.

Indre motivation kommer fra din underbevidsthed

Det siges, at omkring 10% af vores egentlige motivation, kommer fra vores hoved – altså fra rationel tankevirksomhed, mens resten af motivationen, altså omkring 90% kommer fra vores krop og underbevidsthed.

Den gode “nyhed” er, at vi kan benytte de omkring ti procent af vores rationelle bevidsthed til at styre de resterende halvfems procent og dermed opsætte mål og planer for hvordan vi ønsker at opnå vores målsætning.

Først og fremmest skal vores mål formuleres i nutid, som om det allerede er sket. Hvis vores målsætning er formuleret i fremtid, vil det vedblive at være noget som engang kommer til at ske, lige gyldigt hvor længe der går.
De fleste af os kender til at sige ”det gør jeg i morgen”, men da i morgen kom, fik vi det alligevel ikke gjort.

Effektive målsætninger indebærer, at man skriver dem ned, at de formuleres som om du allerede har opnået det, i positive, realistiske og præcise vendinger, samt at du indarbejder de fordele, du vil få ud af at opnå målsætningen.

Hvis du ønsker at blive ikke-ryger, kunne en målsætning formuleres omtrent således: “Jeg er en glad og sund ikke-ryger med et sundt helbred og et stort mentalt overskud”.
En målsætning der er formuleret i nutid tilfører følelser og begær og gør dig mere motiveret for at begynde.

Ligeledes bør du sætte en deadline for, hvornår målet skal være opnået, samt lave en detaljeret og præcis plan for, hvordan du vil nå din målsætning. Og endelig må du gennemgå og opdatere dine mål regelmæssigt.

Visualisering – se det ske

Når man har formuleret sit mål i nutid, som om det allerede er sket, er det endnu vigtigere at føle hvordan det føles, når det allerede er sket. Følelsen af at det allerede er opnået og de fordele og glæder det vil medføre vil være en drivkraft og gøre det lettere for dig at opnå målet.

Hvis du ønsker at tabe dig, så find ud af hvorfor du ønsker at tabe dig. Hvilke fordele vil det give dig? Hvad ønsker du i sidste ende at opnå med det?

Et vægttab i sig selv er jo bare en ændring i din vægt, men hvis du prøver at visualisere dig selv som en person der har større overskud (det følger jo med når du begynder at arbejde for et vægttab), der pludselig er i stand til at løbe en maraton (hvis det i virkeligheden er det du ønsker) og som får flere blikke fra det andet køn når du danser rundt på de bonede gulve. Så giver det nogle positive følelser og skaber en mere ægte motivation.

Så har du allerede konkretiseret HVAD det er du drømmer om og får nemmere ved at motivere dig til at udføre det arbejde der kræves for at opnå det.

Du har altså med andre ord benyttet den relativt beskedne del af den samlede sum af motivation, fra din rationelle tankevirksomhed, din fornuft. Til at aktivere og styre den endnu større og langt kraftigere del af dit motiv for at opnå noget og vil på denne måde have langt større chancer for rent faktisk at komme i mål med dit egentlige ønske og det du er motiveret for.

Du har set dit fremtidige jeg danse rundt på et dansegulv, 15-20 kilo lettere og har dermed skabt en større motivation for at gå i gang med at tabe de overflødige kilo.

Du har uden måske at tænke over det, benyttet dig af visualisering, som er en super god metode til at skabe den nødvendige motivation.

Emneord:  målopnåelse  motivation  succes

 

Savner du noget ekstra motivation?

Er du motiveret? Og hvad giver dig motivation? Personlig coaching kan hjælpe med at skabe indre motivation så du holder dig motiveret og når dine målsætninger.

Når vi snakker motivation er der specielt to ting der er interessante. Først er det hvad du er motiveret for. Men at vide hvad du er motiveret for er sjældent nok til at skabe den motivation, der skal holde dig til ilden hele vejen. Når du har fundet ud af hvad du er motiveret for at opnå er det derfor vigtigt at finde ud af hvorfor du er motiveret for at opnå netop dette.

Kontakt mig og lad mig hjælpe dig med at finde din motivation.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Motivation

(Video) Sådan skaber du motivation der holder

(video) Lad ikke andre menneskers begrænsende overbevisninger komme i vejen for dig

(Video) Fokuser på din egen fremgang og ikke så meget på andre

De to tankemønstre der kan ende med at pacificere dig

Drop perfektionismen

Er du afhængig af det hurtige fix?