Jeg ønsker resultater, men jeg mangler potentiale

En negativ overbevisning kan medføre at du aldrig får handlet og kan få dig ind i en nedadgående spiral i livet. Modsat kan handling og resultater gøre at du får en bedre overbevisning om dit personlige potentiale som kan få dig ind i en opadgående spiral.De fleste mennesker har en overbevisning om, hvor stort deres personlige potentiale er og det har indflydelse på, hvor meget de handler på de ting som de ønsker at opnå i livet.

Med andre ord, så har dit potentiale, eller din overbevisning om hvor stort dit potentiale er, indflydelse på om du tager affære og springer ud i tingene. Eller om du vælger at affinde dig med tingenes gang og lader stå til.

Måske har du rent faktisk lyst til at forbedre noget, men er bange for at du ikke vil slå til. Måske ønsker du fremgang men kan ikke komme i gang og vælger så mere eller mindre bevidst en følelse af, at det ikke er livssnødvendigt og noget du behøver at bruge tid på.

Og det er naturligvis kun op til dig selv at bestemme om noget er relevant at forfølge. Men hvis du ikke gør det af frygt for ikke at være god nok og have de nødvendige evner. Så er dette indlæg til dig. For måske kommer du ikke fra start fordi du har en begrænsende opfattelse af dig selv og dine evner. Og ikke mener at du har potentialet til at kunne forfølge dine mål og inderste drømme.

Sådan øger du dit potentiale

Grundstenen i det at opnå et større potentiale er handling. Ikke dermed sagt at du ikke kan have et stort potentiale for noget uden at handle, men hvis du ønsker at øge dit potentiale, så kommer du ikke udenom handling.

Der hvor rigtig mange mennesker bliver bremset inden de kommer rigtigt i gang, er troen på egne evner og altså dermed, troen på eget potentiale.

Ifølge Tony Robbins er nøgleordet for personlig fremgang og udvikling, at du har en grundlæggende tro på dig selv. En overbevisning om at dit potentiale rækker til den eller de udfordringer du har lyst til at overkomme. Og altså dermed tør at gå i gang.

Billedet herunder viser de gensidige afhængigheder imellem henholdsvis, dit personlige potentiale, handling, de resultater du opnår når du handler og så din personlige overbevisning om dig selv og dine evner. Sidstnævnte giver dig en større selvsikkerhed og overbevisning om hvad du er i stand til. Og gør, at du tør springe ud i nye udfordringer og dermed kan øge dit potentiale yderligere.

For at øge dit personlige potentiale og dermed dine chancer for succes, er det vigtigt at du har en positiv overbevisning om dig selv og dine evner. Den positive overbevisning øges primært igennem succeser og altså de resultater du opnår igennem handling.

Som du sikkert kan tyde ud fra billedet, så er det ikke tvingende nødvendigt hvor du starter. De fire elementer er på en måde gensidigt afhængige, men ofte vil det at handle (eller turde at handle på noget), komme fra en form for overbevisning om at du besidder en hvis grad af potentiale.

Potentiale

Det potentiale som du har til rådighed lige nu og her.
De fleste mennesker har en ide om hvor stort deres potentiale er og dette påvirker hvor meget de er villige til at handle på noget.

Handling

Den- eller de handlinger, som du foretager for at nå et givent mål.
Dit potentiale er ligeledes bestemt af graden af handling. Men behøver ikke at være det.

Hvis du tør at springe ud på dybt vand og går i gang med noget nyt, har du ikke nødvendigvis et stort potentiale for netop dette. Men kan overordnet set selvfølgelig have potentiale og en overbevisning om dine evner fra tidligere ting som du har overkommet igennem dit liv.

Resultater

Graden af handling som du foretager har indflydelse på de resultater som du opnår. Og resultaterne har naturligvis indflydelse på graden af selvtillid og den overbevisning som du efterfølgende står tilbage med.

Som fingerregel bliver dine resultater bedre i takt med hvor meget du handler på noget.

Overbevisning (tro på sig selv)

De resultater du opnår (eller ikke opnår), forstærker dine overbevisninger og tro på egne evner. Som igen forstærker potentialet, eller ideen om hvor stort dette potentiale er. Som igen forstærker hvor meget handling du i fremtiden er villig til at foretage når du ønsker at opnå noget.

Opadgående og nedadgående spiraler

En negativ overbevisning om dig selv og dit potentiale, kan medføre at du aldrig får handlet på de ting som du ønsker og kan få dig ind i en nedadgående spiral i livet. Modsat kan handling og resultater gøre, at du får en bedre overbevisning om dit personlige potentiale som kan få dig ind i en opadgående spiral, hvor du bliver mere selvsikker og har en større følelse af at være kompetent. Og dermed i større grad er villig til at springe ud i nye udfordringer og handle på dem.

For at øge dit personlige potentiale og dermed dine chancer for succes, er det vigtigt at du har en positiv overbevisning om dig selv og dine evner. Den positive overbevisning øges primært igennem succeser og altså de resultater du opnår igennem handling.

Hvis du har en følelse af ikke at være særligt succesfuld, kan det være en besnærende tanke, at alle dem der synes at have succes, må være begavet med et stort personligt potentiale fra fødslen. Og dermed har haft nogle helt andre og langt mere gunstige vilkår i livet end netop dig.

Tanken om at du ikke selv har samme muligheder for at præge dit liv og retning er måske forførende. Og naturligvis er der forskel på mennesker og også de vilkår vi bliver stillet overfor i livet.

Men når alt kommer til alt. Så har graden af handling rigtigt meget at sige. I langt de fleste tilfælde er succes (hvordan den enkelte så vælger at definere dette), bundet op på det at handle.
Og som vi har set i dette indlæg, så kan din lyst til at foretage handling for at komme tættere på dine mål og drømme, være betinget af de overbevisninger du går rundt med omkring hvor dygtig du er og altså, hvor stort dit potentiale er.

Den gode nyhed er, at du et langt stykke hen ad vejen selv bestemmer hvor stort det skal være. Men det kræver hårdt arbejde. Og masser af handling.

Emneord:  begrænsende overbevisninger  komfortzone  målopnåelse  målsætning  motivation  potentiale  resultater  selvtillid  tony robbins

 

Ønsker du personlig coaching?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Coaching

Nyhed – Langdistance-coaching

Bestem din retning med coachende spørgsmål

Sådan stiller du dig selv de rigtige spørgsmål

Din tilgang til livet har stor betydning

Provokerende spørgsmål til selvrefleksion

Begrænsende overbevisninger der kan holde dig tilbage