Pas på coaching med mindre du ønsker at blive en fiasko

eye-closeupEr det ikke lidt sjovt, at mange af dem, der har et lidt anstrengt forhold til det at udvikle sig personligt, eller det at man skal tage et personligt ansvar for sit eget liv, altid har en meget skarp holdning og mange gange kommer med en kritik der er helt ude af proportioner, når de skal udstille det at søge personlig fremgang, udvikle sig som menneske eller det at søge hjælp igennem coaching?

Det er et faktum, at der findes mange quick fixes indenfor selvhjælpslitteraturen. Altså bøger med titler ala “Fem ting du skal gøre for at få det perfekte liv” og “Tænk positivt og opnå alt hvad du begærer i livet” (fiktive titler for eksemplets skyld) osv.

Men hvis man har viljen og lysten til at læse den slags bøger, så findes der faktisk rigtig mange gode bøger, der ikke bare lover det ultimative liv, men snarere giver noget indsigt i den menneskelige psyke og nogle værktøjer den enkelte kan bruge i sit liv til eksempelvis at blive bedre til at tænke anderledes eller skabe mere motivation.

Det er sikkert også muligt, at nogle mennesker bruger en coach som en “sutteklud” og aldrig rigtigt kommer videre med deres mål og drømme og ender med, ikke at kunne handle uden at de lige skal forhøre sig hos deres personlige coach, før de kan træffe et valg.

Coaching leder til et mentalt kollaps

Det gør det i hvert fald hvis man spørger sociologen Rasmus Willig, der har skrevet en bog om emnet.
I et interview i Politiken, siger han blandt andet, at: “Hvor vi før gav samfundet skylden, når vi ikke kunne finde et arbejde, blev stressede, havde problemer i skolen etc., vender vi idag kritikken indad. Vi bebrejder os selv, for ingen må jo længere sige, at det er samfundets skyld. Denne tankegang er gift for selvet og en formel for ulykke og fiasko. Vi har erstattet den udadvendte samfundskritik med indadvendt selvtugt og masochisme. Og det er en farlig tendens. For så går de økonomiske og politiske forhold fri for kritik, selv om de ofte er årsagen til fiaskoen”.

Den udtalelse har jo ikke decideret noget med coaching at gøre, men er snarere rettet imod det at tage et personligt ansvar for de ting der sker i ens eget liv.
Og hvis man påtager sig det fulde ansvar for alt – inklusive at ens barn bliver kørt over på vej hjem fra skole eller får en livstruende sygdom – så har manden jo helt ret i, at det bliver noget selvdestruktivt i længden.

Og det er her jeg personligt mener at kritikken kommer helt ud af proportioner. For det første fordi, at vi selvfølgelig ikke skal tage enten ansvar for alt hvad der sker i vores liv, og på den anden side heller ikke skal frasige os ansvar for det hele og give andre skylden for alting, men skal gå ind på en mere rationel måde og lave en vurdering fra gang til gang for at se om der var noget vi kunne have gjort bedre. Eller om vi overhovedet kunne have gjort noget.

Noget af det jeg personligt har lært igennem selvhjælpsbøger er netop, at det er vigtigt at omfavne sit selv og acceptere, at der er gode og stærke sider, men også mindre gode og måske direkte svage sider. Det er en menneskelig ting, at vi er fejlbarlige og ikke altid er 100% oppe på beatet. Og vi skal lære at acceptere dette og netop ikke være for hårde ved os selv når vi skipper en omgang spinning eller ikke kan holde os fra smøgerne.
Det giver faktisk så god mening og er et godt skridt på vejen til mere lykke og et bedre selvværd. Og på den anden side kan en sådan tankegang måske endda være med til at forebygge, at man lige napper sig en snickers fordi man har lidt ondt af sig selv over at man ikke klarede den hele vejen til fitness-centeret den dag.

Fralæg dig alt ansvar og giv samfundet skylden i stedet

Rasmus Willig kommer endvidere i interviewet ind på, at vi tidligere gik på barrikaderne og angreb det ydre når tingene ikke lige gik som vi ønskede det.
At den nyere trend med at tage et ansvar, erkende egne fejl og mangler og så smøge ærmerne op og begynde at arbejde mere med sig selv skulle være noget negativt, har jeg ret svært ved at se. Men jo, alting kan jo blive for meget i for store doser.

Jeg synes dog personligt, at der er en helt klar forskel på de mennesker som jeg kender, der har en positiv holdning til det at tage et personligt ansvar, og så til de mennesker, der har en den mere modsatrettede holdning om, at den enkelte ikke har den store indflydelse på sit liv og at det i de fleste tilfælde er samfundets, kulturens, de multinationale selskabers eller det regnvåde klimas skyld at man ikke opnår den personlige succes som de fleste af os nok gerne vil opnå.
Ikke mindst på hvor de er i livet og på deres grad af tilfredshed. Men jo, det kan da være rart bare at kritisere alt det eksterne. Det giver nok bare ikke så meget i sidste ende.

Om coaching siger Rasmus Willig: “Problemet er, at vi opstiller en formel for succes med en lang række mål, hvorefter vi finder midlerne til at forfølge målet. Men denne formel er også formlen for fiasko. Fordi de fleste vil erfare, at jo flere målsætninger de stiller for sig selv, jo større er risikoen for, at de fejler. Coaching er en præstationsfremmende strategi, som leder til et mentalt kollaps, hvor vi selv bliver objekt for vores egen selvkritik. Det er formlen for utilstrækkelighed og selvkritik.”

Så pointen er her, at…? Vi skal lade være med at opsætte personlige mål fordi at vi alligevel ikke kan komme i mål med dem og derfor skader os selv?

Ud over at lyde lidt vattet, så er der jo igen tale om en meget grov generalisering. Både af mennesker, men også af hvad et egentligt coachingforløb går ud på. For sker det særlig ofte, at man starter et coachingforløb med at opsætte en hel stribe af mål og lave en plan for hvordan den coachede når dem?

Eller vil man mere typisk starte med at forfølge ét mål, der så eventuelt kan bygges videre på når det er nået?
Jeg tror godt du selv kender svaret. Og det gør en mand som Rasmus Willig naturligvis også, men han må vel have en grund til at blæse det op på den måde han gør. Måske ville han gerne promovere sin nye bog 🙂

Lad være med at tænke positivt – det hjælper alligevel intet

Jeg faldt forleden dag over en video på Youtube, hvor en kvinde snakkede om det med altid at skulle se positivt på tingene. Jeg tror faktisk at hun må have læst én af de selvhjælpsbøger af lidt ringere kvalitet som jeg refererede til i indledningen. For hun var tydeligvis ret træt af den tankegang om, at alting nok skal gå hvis man bare tænker positivt.

Jeg har selv snakket med folk, der netop med dette argument, har revset personlig udvikling og selvhjælpsbøger. At det var varm luft og at det alligevel ikke virker i praksis fordi det bare handler om at gå rundt og smile og være positiv.

Som hun sagde, så troede hun overhovedet ikke på det princip fordi, “hvad hvis mit barn bliver kørt over i morgen, er det så min egen skyld fordi jeg ikke har været positiv nok?”.

Svaret til dette er naturligvis, selvfølgelig er det ikke din egen skyld hvis dit barn bliver kørt over – i hvert fald ikke hvis du ingen indflydelse har haft på ulykken.
Og selvfølgelig er det da ikke din egen skyld hvis du bliver fyret grundet lave konjunkturer i samfundet.
Der skal selvfølgelig som skrevet længere oppe, være en form for fornuft omkring, hvornår man kan tillade sig at pege fingre af sig selv, og hvornår man kan bebrejde ting udenfor en selv med god samvittighed.

Loven om tiltrækning

Hvis du har beskæftiget dig bare en smule med personlig udvikling, vil du helt sikkert være stødt på de universelle love.

Her siger én af lovene blandt andet, at vi tiltrækker det vi fokuserer mest på og en anden lov siger, at vi høster som vi sår – altså, at jo mere vi giver til andre, jo mere får vi igen.

Begge love er netop kontroversielle og specielt hos mennesker, der tager afstand fra personlig udvikling og coaching, vil der være en holdning om at det nærmest er en form for fascisme, der er opfundet af overklassen for at få den menige mand til at være mere positiv og arbejde hårdere.

Personligt mener jeg dog, at der klart er noget om snakken!
Om det er universets straf/belønning (som nogen mener) kommer til udtryk, eller om det bare er et udslag af mere positive menneskelige relationer og ekstra hårdt arbejde for en given sag, der giver det ekstra mentale løft og de ekstra resultater, det må den enkelte selv afgøre.

Men vi kan jo stille det meget simpelt op. Hvem af os har ikke prøvet at have en dag, hvor vi har følt lige det ekstra overskud der har gjort, at vi har smilet mere venligt til menesker i vores omgivelser, og følt at vi har fået mere end normalt meget igen? Og så det modsatte, hvor vi ikke har kunnet slæbe os afsted på arbejde, og ikke har fået så meget som øjenkontakt med et menneske på vejen – fordi vi ikke selv har søgt det eller ønsket det (men måske haft ekstra brug for det)?

Nu er det forhåbentligt ret tydeligt hvor jeg står i forhold til dette.
Jeg er enig i, at det kan blive for meget at høre på hvis folk – jeg har faktisk ikke mødt nogen der gjorde det – går rundt og siger at et positivt mindset er nøglen til konstant lykke og harmoni. På den anden side er det også lidt trættende, at høre på mennesker, der har den stik modsatte holdning og som nærmest gør det til noget negativt, at nogle vælger at anskue de fleste af livets aspekter positivt.

Når det er sagt, så må enhver vælge at have sin egen overbevisning. Men lad nu være med at overdramatisere det modsatte udgangspunkt og blæse det helt ud af proportioner.
For det er klart at det hverken kan være det ene eller det andet. Det handler i sidste ende om sund fornuft. Prøv det 🙂

Emneord:  livsledelse  målopnåelse  mindset  succes

 

Ønsker du personlig coaching?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Coaching

Nyhed – Langdistance-coaching

Bestem din retning med coachende spørgsmål

Jeg ønsker resultater, men jeg mangler potentiale

Sådan stiller du dig selv de rigtige spørgsmål

Din tilgang til livet har stor betydning

Provokerende spørgsmål til selvrefleksion