Personlighed og personlig udvikling

Personlighed og personlig udvikling. Din personlighed er den opfattelse du har af dig selv. Den er din selvopfattelse.På et tidspunkt snakkede jeg med en bekendt om det at udvikle sig som menneske, at søge forandring og ændre på sig selv hvis der var nogle ting man gerne ville opnå.

Personen kiggede indgående på mig og efter en kortere tænkepause sagde han. “Vi får konstant tuddet ørene fulde om at vi skal være tilfredse med os selv og ikke fokusere så meget på at blive bedre hele tiden. Hvorfor skal vi ikke bare være tilfredse med den vi nu engang er?”.

Jamen det skal vi da også! En stor del af det at udvikle sig som menneske er i mine øjne at finde ud af hvem vi er og fuldt ud acceptere os selv som vi er. Men det er bare sjældent at vi som udgangspunkt er helt klar over præcis hvem vi er. hvorfor vi reagerer som vi gør i forskellige situationer og rigtig forstår os selv.

Personlighed er lig med selvopfattelse

Din personlighed er den opfattelse du har af dig selv. Den er din selvopfattelse.
Den er dannet op igennem de tidlige år af dit liv ud fra de indtryk du er blevet udsat for og den måde du har oplevet din omverden på og fungerer som dit “manuscript” til hvordan du skal agere og reagere i forskellige situationer.

Når den er dannet forstærkes den yderligere op igennem dit liv ud fra netop dit selvbillede og den måde du indtil nu har tacklet dine udfordringer på.

Personligheden er meget styrende i langt de fleste menneskers liv. Den giver os en identitet og en slags tryghed. Vi ved hvem vi er og hvordan vi skal agere.

Det er dog vigtigt at understrege, at din personlighed ikke nødvendigvis er DIG. Personligheden er snarere din egen version af dig selv og dem af dine menneskelige egenskaber du finder acceptable og har lyst til at leve ud fra og vise omverdenen.

Det er med andre ord vores personlighed der gør at vi handler på bestemte måder og er fanget i vaner og bestemte overbevisninger om os selv og andre. Man kan sige, at den, ud over at fungere som en slags drejebog, også beskytter os og giver os tryghed i noget vi kender. Den er vores grundholdning, vores faste base.

Personligheden er et produkt af indtryk og oplevelser

Vi er et produkt af en masse forskellige indtryk og oplevelser – gode som dårlige op igennem vores opvækst og vores liv. Disse har i mange tilfælde formet os på en måde som gør at vi fortrænger dele af os selv, reagerer mindre hensigtsmæssigt i nogle situationer og i værste fald bremser vores udvikling som mennesker og gør at vi ikke formår at forfølge de drømme vi virkelig brænder for.

Personlig udvikling er en bred betegnelse som vedrører alle aktiviteter, der højner selvindsigt og identitet, udvikler talenter og potentiale.

Det dækker over det, at udfordre sin egen selvopfattelse. Altså, at stille spørgsmålstegn ved vores personlighed og altså den grundlæggende måde vi opfatter os selv og vores omverden på.
Hvorfor skal jeg overhovedet udvikle mig? Jeg er den jeg er og det er jeg godt tilfreds med!
Eller, sådan har jeg altid været og det kan der ikke laves om på!

Det er begge meget forståelige holdninger. Det er nemlig ikke særlig rart at skulle konfronteres med vores mere uønskede sider af vores personlighed. Det rykker ved vores selvopfattelse og dermed vores tryghed.

Men det kan være de uønskede sider af os selv, der i sidste ende er med til at begrænse os som mennesker. Der gør at vi ikke udvikler os i den retning som vi i sidste ende ønsker og dermed ikke opnår det som vi inderst inde går og drømmer om og gør os rigtig lykkelige.

Personlig udvikling medfører selvindsigt

Personlig udvikling er jo et begreb der dækker meget bredt. Så det er svært at sige præcis hvad netop du skal gøre for at udvikle dig som menneske. Det er du selv den bedste til at vurdere da du jo er den der kender dig selv bedst.

For det er lige netop det, som det overordnet set drejer sig om. At du forstår dig selv og gør de ting som er med til at udvikle netop dig som menneske.
I sidste ende er det knapt så vigtig hvad du gør. Det der er mindst lige så vigtigt er at du bliver mere bevidst om hvorfor du gør det og hvordan du gør det.

Når vi snakker personlighed er der jo i mange tilfælde netop tale om at vi agerer ud fra nogle fastlagte rammer, der er blevet en naturlig måde af den måde vi er på. Vi kører i en forstand på automatpilot. Det der er vigtigt er, at du har en bevidst intention med det du gør. Du skal lære at overvinde automatikken og træffe valg der er bevidste.

Der er gratis personlig udvikling over det hele. Livet vil nemlig byde på oplevelser og mennesker, der kommer på tværs af din dagsorden og måske handler på måder der udfordrer din måde at tænke på. Og som stiller dig i situationer hvor du bliver nødt til at træffe bevidste valg om hvordan du vil tackle den givne situation.

Når du tager ansvaret ind til dig selv i stedet for at pege fingre, så vil du få meget mere energi og handlekraft, fordi du ikke skal vente på, at andre forandrer sig, men at du derimod selv kan vælge hvordan du vil reagere på omgivelserne. Der i sidste ende gør at du i langt højere grad opnår de ting som du ønsker.

“To conquer oneself is the best and noblest victory; to be vanquished by one’s own nature is the worst and most ignoble defeat.” – Plato

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” – Barack Obama

“Change what cannot be accepted and accept what cannot be changed” – Reinhold Niebuhr

Emneord:  livsledelse  personlig udvikling  personlighed  selvbilleder

 

Ønsker du mere personlig udvikling?

Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst og udvikling.

Er der områder i dit liv hvor du ønsker at forbedre dig selv, og er du klar over, at det kræver arbejde at udvikle sig som menneske. Så er jeg ret sikker på at jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder professionel personlig coaching i Køge-området, til dig der ønsker mere selvindsigt og afklaring, mere selvtillid og bedre selvværd, motivation, mindre stress og positiv forandring.
Kontakt mig og hør nærmere om, hvad jeg kan hjælpe netop dig med.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Personlig udvikling

(Video) Invester i dig selv på alle livsområder

Når reality-tv bliver til virkelighed

Gør religion os til bedre mennesker?

Den intelligente zombies tidsalder

Ting der suger energi og som vi bliver gladere af at give afkald på

Femten provokerende spørgsmål der kan udfordre din livsopfattelse