Reframing – kan du finde en positiv vinkel?

Reframing (på dansk genindramning) betyder, at man ser på en given situation eller udfordring, og forsøger at anskue den med mere positive briller. Jo mere man mestrer den kunst, des nemmere kan man få vendt noget negativt til noget mere meningsfuldt, konstruktivt eller måske ligefrem positivt.Det overordnede princip bag reframing er, at der ikke som sådan er en mening med hverken omstændigheder eller situationer.
Den mening de får, er den mening som du selv tillægger dem ud fra hvordan din oplevelse af dem er.

Der er de mennesker der altid kan få noget positivt ud af en given situation. Og så er der dem, der altid anskuer tingene fra en negativ vinkel.

Om de førstnævnte mennesker er lykkeligere end de sidstnævnte er svært at sige. Men de bekymrer sig åbenlyst langt mindre og må som sådan også være mere tilfredse.

Reframing (på dansk genindramning) betyder, at man ser på en given situation eller udfordring, og forsøger at anskue den med mere positive briller. Jo mere man mestrer den kunst, des nemmere kan man få vendt noget negativt til noget mere meningsfuldt, konstruktivt eller måske ligefrem positivt.

Eksempler på reframing

Der er situationer i dit liv som du kan påvirke, og situationer du ikke kan påvirke. Og det handler om at finde ud af hvilke situationer du kan gøre noget ved, og hvilke situationer du ikke kan gøre noget ved. Og det er særligt de situationer du ikke kan gøre noget ved, som det giver god mening at reframe.

Et eksempel på reframing kunne være, at du når du kigger dig selv i spejlet, ser et aldrende og mere og mere rynket menneske og tænker på, hvor deprimerende det er at blive gammel og miste det ungdommelige outlook.

Dit udseende er du naturligvis til dels selv herre over, men der vil uanset hvad du gør, finde en naturlig aldringsproces sted og du undgår næppe at se ældre og mere slidt ud med tiden. Ellers må du meget gerne benytte kontaktformularen her på siden og fortælle mig din hemmelighed.

Men i stedet for at blive deprimeret over dit spejlbillede og det faktum, at du ikke er så ungdommelig længere. Kunne du eksempelvis anskue dit spejlbillede ud fra nogle andre standarder. Nok er du oppe i alderen og mere rynket, men rynkerne viser jo at du er et mere erfarent menneske. Du udstråler altså ikke ungdommelighed længere, men i stedet visdom og livserfaring.

Èt af de absolut bedste eksempler jeg er stødt på med hensyn til reframing, er en virkelig hændelse fra et møde mellem psykoterapeuten Viktor Frankl og én af hans klienter. Den går nogenlunde således:

En ældre mand henvendte sig til mig på grund af hans dybe depression.
Han kunne ikke komme sig ovenpå hans elskede kones død.
Hvordan kunne jeg hjælpe ham? Hvad skulle jeg fortælle ham?
Jeg valgte ikke at fortælle ham noget og i stedet stillede jeg ham et spørgsmål.

“Hvad ville der være sket, hvis du var død først og din kone skulle have overlevet uden dig?”
Han svarede, “Dette ville have været forfærdeligt for hende!”

Jeg svarede, “Der kan du se. Du har skånet hende for disse lidelser og nu er det dig, der har overlevet hende og lider i stedet”.

Han rejste sig og gav mig hånden uden at sige et ord og forlod roligt mit kontor.

Det kan naturligt nok være svært hvis ikke umuligt, at finde noget decideret positivt, når én man holder af afgår ved døden.

Men eksemplet her viser alligevel, at det kan have en positiv, hvis ikke direkte helbredende effekt, når man forsøger at anskue en situation fra en mere positiv vinkel.

For den stakkels mand, der går rundt og savner sin elskede kone, og som højst sandsynligt har indtaget en form for offer-rolle. Ser nu pludseligt situationen fra en vinkel, hvor det er positivt at det var hende der døde først, så hun ikke skulle gennemgå de samme lidelser som ham.

Han går altså direkte fra en offer-rolle over i en rolle, hvor han på en måde har ageret beskytter og har forskånet sin kone for at lide.

Reframing i praksis – sådan kan du gøre

Næste gang du finder dig selv i en situation som virker håbløs, kan du forsøge med forskellige vinkler.

  • Du kan prøve at se situationen med en andens øjne. Hvad ville en, der finder situationen let tænke om den? Hvad ville en klog person eller en rollemodel gøre i denne situation? Hvad ville dit råd være hvis din ven var i en lignende situation?
  • Find ud af hvilken læring eller mening der kan være i forbindelse med situationen. Hvad vil du tænke om den om 10, 20 eller 30 år? Det kan godt være, at der ikke er en mening med, at situationen er opstået, men det er muligt at identificere forskellige typer af mening, som kan udspringe af situationen.
  • Du kan undersøge, hvilke gode ting der kan komme ud af situationen. Tænk eksempelvis på, at hvis nu denne situation ikke var i dit liv, hvad ville du så blive snydt for? Vil du blive stærkere som menneske når du har gennemgået disse omstændigheder?
  • Hvis du finder dig selv i en kedelig situation som du er tvunget ind i. Kan du enten sidde og tælle sekunderne til hvornår du kan slippe ud af den. Eller du kan anskue den som værende dit liv lige nu. Det kan hjælpe at fokusere på at det måske ikke er den mest spændende ting du har lyst til at foretage dig, men at det er en lille del af den samlede tid som er netop dit liv.

En personlig beretning om reframing

Personligt har jeg haft en oplevelse, hvor jeg grundet for intens styrketræning, sammenlagt med flere års stillesidende arbejde, måtte se mig selv med to skadede albuer. Det første der sprang mig i øjnene var det faktum, at jeg ikke kunne træne og at det ville sætte mig tilbage. Det var deprimerende at jeg ikke kunne opnå mit mål om den ideelle krop lige nu og her. Min skade og den situation jeg stod i, gjorde at jeg begyndte at lave research for at blive klogere på hvordan man træner korrekt, som gjorde at jeg havnede på Youtube hvor jeg stiftede bekendtskab med en styrkeløfter, der ud over at vejlede omkring træning, også var fokuseret på personlig udvikling.

Jeg tror at man kan sige, at han viste mig, at det ikke behøver at være enten eller. At jeg godt kunne have fokus på at bygge en flot krop og samtidig være et dybt menneske.

Dette gjorde at jeg pludseligt ikke kun havde fokus på at bygge mig selv op rent fysisk, men også fik interesse for den mere personlige del af mig selv.

Jeg tænker sommetider på, hvor jeg ville have været i livet hvis jeg ikke var blevet skadet og altså tvunget til at bremse op i forhold til min styrketræning og de mål jeg havde sat mig på det tidspunkt.

Ét er i hvert fald sikkert. Selvom situationen var rigtig negativ for mig lige på det tidspunkt, fik jeg vendt det til noget positivt ved at ændre lidt på mit fokus. Og det fortryder jeg bestemt ikke i dag.

Jeg er måske ikke blevet den nye Mister Olympia, men jeg har fået en masse gode ting med mig rent personligt.

Et positivt mindset giver større lykke

Du kan næsten altid finde noget godt i en mindre god situation eller omstændighed.

Det er muligvis ikke en optimal situation og den er ikke nødvendigvis med til at give dit liv mere værdi. Eller sagt på en anden måde, du kunne sagtens have været foruden uden at miste noget. Men i sidste ende er det sket. Og da det ofte er nogle omstændigheder du ikke selv er herre over og kan påvirke, så kan det være en befrielse at kunne sige; “Nu er det sket, hvad gør jeg så?”.

Hvis du ligefrem kan få noget positivt ud af en negativ situation eller tage noget med dig videre i livet, så er det kun et plus.

Og der er næsten altid en form for læring at hente, specielt i mere negative omstændigheder. Det er modgang der gør os stærke og mere robuste. Og de der formår at se lys i mørket er som regel også dem, der lever mest afklarede og er de mest lykkelige.

Emneord:  begrænsende overbevisninger  coaching  Depression  fokus  mindset  personlig udvikling  personlighed  refleksion  reframing  selvbilleder

 

Lykken er der hvor du møder dine egne forventninger

Lykke er et ret diffust fænomen. For hvornår føler vi lykke og er virkeligt lykkelige? Et lykkeligt liv er et liv hvor du lever ud fra dine egne forventninger til dig selv og dine inderste værdier.

Det er altså i princippet ret ligegyldigt hvordan du lever, så længe det er i overenstemmelse med det billede du har af det ideelle liv.

Din drejebog for hvordan du skal leve og være som person har rigtig stor magt over dig på den måde at den i sidste ende dikterer din tilfredshed med dig selv og dit liv.

Hvis du går rundt og føler dig ulykkelig eller mindre tilfreds, så kan personlig coaching måske være en mulighed for at finde frem til din lykke.Kontakt mig nu

Andre indlæg i kategorien Lykke

(Video) Din fremgang bliver ofte modtaget med skepsis af andre

Lykke er når du føler du slår til som menneske

Hvorfor du ikke skal ønske dig alting med det samme

Lykken følger den lykkelige

Vi søger lykken hvor vi mistede den

Formlen på henholdsvis lykke og mismod