Hvad er coaching?

Hvad er coaching? Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv. Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst.Hvad er coaching så? Målet med coaching er at hjælpe dig til at blive klogere på dig selv.

Coachingen fokuserer på at øge din selvindsigt igennem refleksion og handling og målet er personlig vækst. Også efter at den egentlige coaching er fuldent.

Coaching er en professionel samtale, hvor jeg neutralt og ikke-rådgivende styrer processen ved hjælp af åbne spørgsmål, der ikke kan svares ja eller nej til.

Spørgsmålene er med til at udfordre dig, og få dig til at tænke dybere over dig selv som person, dine handlemønstre og den måde du opfatter en given problemstilling. Og er altså ikke fokuseret på at fortælle eller belære.

I en typisk coaching-samtale vil det være dig der taler mest, og mig der lytter og spørger.
Med coaching får du altså med andre ord, et frirum, hvor det udelukkende er dig og de ting du vægter højest, der bliver prioriteret, og ikke mindst, taget yderst alvorligt.

Coaching åbner op for helt nye tilgange til problemløsning, og du får mulighed for at anskue- og angribe dine udfordringer på helt nye måder.

Når du bliver mere opmærksom på hvor dine udfordringer ligger og hvad de består i, bliver det nemmere for dig, at opsætte realistiske mål og lave en egentlig plan som du kan gå i gang med at følge.

Coaching skaber positiv forandring

Med coaching kan jeg hjælpe dig til forandringer på DIN måde, og i den retning som DU ønsker. I coaching er det nemlig dig selv der giver svarene.

Coaching skaber positiv forandring

Jeg lytter og hjælper dig på vej ved at stille de rigtige spørgsmål.

Når du har fundet dine egne svar hjælper jeg dig med at finde ud af hvordan du kommer derhen – på din egen måde og i et tempo der passer dig. Samtidig hjælper jeg dig med at holde dig fast på dine mål.

Coaching er altså et tæt samarbejde mellem dig og mig.
Et samarbejde hvor du forventes at yde en indsats for at lære dig selv bedre at kende. Og ikke mindst, holde dig selv fast i forhold til de mål du sætter dig.

Igennem samtaler bliver vi fortrolige med hinanden. Og det er herigennem at du finder frem til hvad du virkelig gerne vil. Og ikke mindst, hvordan du gør for at udvikle dig som menneske og komme nærmere dine mål.

Coaching udvikler dig som menneske

Det er jo vitalt for os alle at vi kan mærke at vi udvikler os som mennesker.

Coaching udvikler dig som menneske. Coaching kan med andre ord bruges til stort set alt, hvor du ønsker at forbedre dig selv og dine personlige præstationer og forhold i livet.

Det at sætte sig mål, forfølge dem og til sidst opleve at man når dem, giver ud over en fantastisk glæde, også en ordentlig portion selvtillid.

Selvtillid som vi kan tage med os videre i vores liv og som vi kan bruge som grundlag for andre personlige sejre.

Vi vil løbende tale om hvad der virker for dig, og hvad der ikke virkede. Så vi sammen får dig sat i gang og givet dig den nødvendige selvtillid og ballast, der gør at du får sat dig nogle mål og i sidste ende når dem.

Coaching kan med andre ord bruges til stort set alt, hvor du ønsker at forbedre dig selv og dine personlige præstationer og forhold i livet.

Coaching giver dig nye muligheder og valg

  • Coaching giver afklaring, skaber bevidsthed og definerer mål.
  • Coaching styrker beslutninger, forbedrer dine præstationer og leder til forandringer.
  • Coaching belyser og åbner ressourcer, du ikke troede du havde.
  • Coaching kan åbne op for- og være med til at skabe et større potentiale.
  • Coaching skaber større ansvarlighed via ejerskab til egne løsninger og målsætninger.
  • Coaching skaber større indsigt i personlige styrker og svagheder og dermed flere valg.

 Hvad coaching ikke er

Coaching er ikke noget hvor du bare sætter sig sammen med en coach og får en masse guldkorn serveret på et sølvfad og derefter er sikret succes fremover.

Coaching er altså ikke noget du bare køber, som sikrer dig at alle dine problemer forsvinder og som giver dig svar på alle dine bønder. Uden at du yder en indsats selv.

Coaching er IKKE terapi! Coaching fokuserer på nutiden og fremtiden. En coach arbejder med raske og stærke personer der ønsker at blive afklarede og nå endnu flere af deres livsmål.

Coaching er ikke terapi. Klienter går til terapi når de er i psykisk ubalance.

De ønsker at komme af med psykisk smerte. Terapien der tilbydes er ofte rettet mod en forståelse af fortidens indflydelse på den nuværende situation.

Coaching fokuserer på nutiden og fremtiden. En coach arbejder med raske og stærke personer der ønsker at blive afklarede og nå endnu flere af deres livsmål.

Din coach er ikke en decideret rådgiver/konsulent. En rådgiver/konsulent er eksperten der hentes ind til at løse specifikke problemer og forventes at levere et resultat uden direkte indblanding fra den, der betaler honoraret.

En coach kan sagtens komme med råd og vejledning i form af feedback på de ting du selv finder frem til, men det er dig der skal komme med svarene og foretage de nødvendige ændringer i dit liv i sidste ende.

Vil du vide mere om coaching?

Jeg håber at dette gav en større afklaring omkring hvad coaching er og hvad det IKKE er.
Hvis du er i tvivl om noget og vil høre mere om coaching og hvad jeg kan tilbyde dig, eller du er klar til at booke et egentligt møde, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Kontakt mig nu