Sådan struktureres et coachingforløb

Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.Der findes ikke et typisk coaching-forløb i den forstand. Det vigtige i et coaching-forløb er, at det er unikt tilpasset netop dine behov.

Det er altså dig der sætter dagsordenen og tempoet. Og fokus er på, at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten, og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.

Den indledende samtale

Den første samtale i et coaching-forløb bør, ud fra min erfaring, ikke nødvendigvis være målrettet noget specifikt.

Det er klart, at kommer du med en klar målsætning og ved præcis hvad du stiler imod, så er det bare om at komme i gang.

Men i mange tilfælde, så kan en klient have en ide om hvad denne ønsker at arbejde med, mens det efterfølgende viser sig at være noget helt andet, der er vigtigt for klienten.

Da det første møde i lige så høj grad er en form for kemi-møde, hvor vi lige ser hinanden an og vurderer om der overhovedet er basis for et videre samarbejde. Er dette møde gratis.

Og hvis ellers vejret tillader det, kan det være en rigtig god ide, at holde dette møde udendørs. Eksempelvis ved at gå en stille og rolig tur samtidig med at de overornede udfordringer- og ønsker til coaching-forløbet vendes.

De efterfølgende coach-sessioner

En coach-session afsluttes ofte med, at jeg giver dig en lille opgave/ udfordring som du skal forsøge at arbejde med til næste gang

Så det er nærliggende, at starte ud med at fokusere på denne opgave og se om den er blevet løst. Hvordan det i givet fald er gået og hvad du har fået ud af at løse den. Eller hvad grunden er til, at du i givet fald ikke har fået den løst.

Herefter vil det så være nærliggende, at høre dig hvad du har lyst til at arbejde med i netop denne coach-session.

Vi kan jo som sådan godt være i gang med at arbejde på en given opgave, men hvis der er noget i dit liv som du mener er presserende og som du meget gerne vil arbejde med, så skal der naturligvis være plads til at afvige fra planen.

Hvad indeholder en coach-session

Som med selve coaching-forløbet, kan man ikke entydigt sige hvordan den enkelte coach-session struktureres. Det afhænger igen kun af dig og de behov som du har.

En coach-session af en times varighed, kan være én lang dialog, hvor du fortæller om dine udfordringer og dine ønsker. Og hvor jeg spørger ind til de ting som du fortæller i et forsøg på at få dig til at reflektere dybere over din situation.

En coach-session kan ligeledes indeholde dialog, men også praktiske opgaver, der åbner op for refleksion og giver overblik over din situation.

Længden på et coaching-forløb

Jeg har haft enkelte klienter, der efter tre-fire coach-sessioner har følt, at de har nået deres målsætning og har været rustet til at afslutte coaching-forløbet.

Og så har jeg kørt coaching-forløb, der har strukket sig over mange måneder.

Der er med andre ord ingen regler for hvor længe et coaching-forløb skal vare, for at være givende. Men hvis vi virkelig skal have mulighed for at dykke ned i tingene og kunne nå at arbejde med de udfordringer og ambitioner, som du står med. Så skal der sættes omkring 2-3 måneder af.

Det vil typisk være rammen hvis vi siger at vi mødes én gang hver anden uge. Et coaching-forløb vil så i dette tilfælde vare tre måneder og vil udgøres af seks coaching-sessioner.

Vil du vide mere?

Det vigtige i et coaching-forløb er, at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.

Bliv kontaktet for mere information om hvad jeg kan tilbyde netop dig.Bliv kontaktet