Rammer for et typisk coachingforløb

Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.

Ved at kigge på det endelige mål, finder vi igennem samtale ud af, hvordan kravene for at nå det, kan opdeles i mindre bidder så du nemmere kan arbejde dig frem imod det. Det er som bekendt ofte de mange mindre bække, der udgør den store å 🙂

Hvordan coaching foregår

Ovenstående er en grov skitsering af et coaching-forløb og hvordan coaching foregår. Men ingen coaching-forløb er 100% identiske

Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.Kontakt mig nu