Rammer for et typisk coachingforløb

Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.

Ved at kigge på det endelige mål, finder vi igennem samtale ud af, hvordan kravene for at nå det, kan opdeles i mindre bidder så du nemmere kan arbejde dig frem imod det. Det er som bekendt ofte de mange mindre bække, der udgør den store å 🙂

Fakta om coaching

Nej. For tiden drives coaching-firmaet Quest2Move som en bibeskæftigelse ved siden af mit job i IT-branchen.
Det er dog en ambition, at firmaet skal vokse og at jeg skal arbejde med at coache på fuldtid.

Da jeg har et fuldtidsarbejde ved siden af min coaching-virksomhed, kan jeg desværre ikke på nuværende tidspunkt tilbyde at coache klienter indenfor normal arbejdstid – altså mellem 8-16.

Jeg det faktisk på ingen måde dette som et minus, snarere tværtimod, da jeg på denne måde får mulighed for at tilbyde coaching, der ligger uden for den normale ramme af hvad mange andre coaches kan tilbyde. Som gør at du får mulighed for at blive coachet på tidspunkter der passer dig bedre, hvis du er i samme situation og har et arbejde du skal passe i dagtimerne.

Som udgangspunkt foregår coachingen hos mig i mit hjem i Køge.
Jeg tilbyder dog også at komme til dig, hvis du bor indenfor hovedstadsområdet/ Storkøbenhavn, eller du er bosat i Køge-området.

Det er også en mulighed at lave coach-sessioner over telefonen, via Skype eller Google Hangouts, hvis der ikke er mulighed for at møde op og lave coaching face-to-face.

Der er ikke nogle faste regler og konventioner for hvordan man tilrettelægger et coaching-forløb.
En fingerregel er dog, at to coach-sessioner ikke bør ligge for tæt på hinanden, da der bør være tid til at efterprøve eventuelle opgaver og udfordringer, der er opsat i en given coach-session. Og heller ikke for langt mellem, da fokus og motivation, der er opnået i en given coach-session, skal følges op og evalueres inden for overskuelig tid.

Det er som udgangspunkt helt og aldeles op til dig.
Dog siger man som udgangspunkt, at hvis man virkelig skal have mulighed for at dykke ned i tingene og kunne nå at arbejde med de udfordringer og ambitioner, som du står med. Så skal der minimum sættes omkring 2-3 måneder af.

Det vil typisk være rammen hvis vi siger at vi mødes én gang hver anden uge.
Et coaching-forløb vil så i dette tilfælde vare tre måneder og vil udgøres af seks coaching-sessioner.

Det kan sagtens vare længere og kan sagtens være kortere. Det er i sidste ende noget du selv bestemmer og er afhængigt af dine ønsker til personlig udvikling og om hvornår du mener at du har nået dine personlige mål.

Hvordan coaching foregår

Ovenstående er en grov skitsering af et coaching-forløb og hvordan coaching foregår. Men ingen coaching-forløb er 100% identiske

Det vigtige i et coaching-forløb, er at det er dig der sætter dagsordenen og tempoet og at du opnår den læring og de mål som du sætter dig fra starten og ikke mindst, fra coach-session til coach-session.Kontakt mig nu